Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część II (MSA i SPC)

ID 9701

OPIS SZKOLENIA

Warsztaty odnoszą się do metod statystycznych powiązanych ze zdolnościami procesów oraz zdolnościami wyposażenia kontrolno-pomiarowego, a stosowanych przy projektowaniu i rozwoju procesów, zatwierdzeniu wyrobu i procesu, przejściu do produkcji seryjnej i samej produkcji seryjnej w celu sterowania, oceny i doskonalenia.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów, szczególnie z obszarów planowania, przygotowania do produkcji, testowania i kontroli oraz zarządzania jakością w produkcji seryjnej.

 

ZAWARTOŚĆ

 • Podstawy statystyki i zdolności.
 • Analiza systemu pomiarowego – MSA AIAG.
 • Przydatność wyposażenia kontrolnego i do testów w zakresie podstaw VDA 5.
 • Kwalifikacja urządzeń kontrolnych Cg i Cgk.
 • Zastosowanie różnych kart Shewharta i innych kart kontrolnych w zależności od specyfiki procesu.
 • Zdolności procesów Pp i Ppk i / lub Cp i Cpk.
 • Określanie zdolności w różnych modelach rozkładu procesów.
 • Użycie kart kontrolnych do sterowania procesem i oceny procesu .
 • Najlepsze praktyki  i ćwiczenia dla omawianych metod.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat zarządzania jakością i planowania w przemyśle motoryzacyjnym.

 

Egzamin/test:

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo oryginalny certyfikat SQD Alliance.

 

Efekty kształcenia:

 • Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy na temat kluczowych metod jakości stosowanych
  w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań do wdrażania i użytkowania SPC i MSA.
 • Możliwość omówienia problematycznych zagadnień związanych z procesami i metodami
  w motoryzacji, dotyczącymi zakresu szkolenia.

 

POWIĄZANE SZKOLENIA

 • ID 9700 – Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część I (APQP, VDA MLA, PPAP, VDA 2, FMEA)

 

CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.