Obserwacja zachowań – rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

Obserwacja zachowań – rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

ID 3161

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu systemu obserwacji zachowań pracowników w kontekście budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak realizować założenia systemu oraz utrzymać jakość prowadzonych działań na najwyższym poziomie. Szkolenie ma na celu weryfikację dotychczasowego podejścia pracowników na każdym szczeblu organizacji i znalezienie obszarów do doskonalenia.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu zarządzającego i kierującego pracownikami, jak również dla samych pracowników w zakładach, gdzie system obserwacji zachowań został częściowo lub całkowicie wdrożony.

Zawartość

 • Autorytet – narzędzie pracy specjalisty bhp.
 • Co to jest komunikacja i jaką pełni rolę w budowaniu autorytetu.
 • Jak mówić, żeby słuchacze słuchali.
 • Błędy, bariery w komunikacji.
 • Asertywność – czym jest, a czym na pewno nie.
 • „Między młotem a kowadłem” – jak reagować i jak rozwiązywać problemy.
 • Narzędzia skutecznego porozumiewania się:
  • efektywność przekazu – zasady zrozumiałego mówienia,
  • techniki zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
  • komunikacja w konfliktach.
 • Nowoczesne metody prowadzenia szkoleń z zakresu bhp – warsztaty.
 • Autoprezentacja – ćwiczenia.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.