Fundusze Unijne

Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych

ID 9320

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Train the trainers to szkolenie, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z prowadzeniem szkoleń. Dobrym, cenionym trenerem nie zostaje się z dnia na dzień, dlatego też warto sięgać po rady oraz wzorce od praktyków, uczyć się tej sztuki i doskonalić swoje kompetencje. Dzięki ciekawemu zakresowi szkolenia, uczestnicy mają możliwość budowania i rozwijania swojego warsztatu trenerskiego.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla trenerów, osób pragnących rozpocząć pracę jako trener zarówno w firmach szkoleniowych, jak i osób pełniących rolę trenerów wewnętrznych w swoich organizacjach oraz dla specjalistów, team leaderów i managerów dążących do skutecznej prezentacji swojej wiedzy.

Zawartość

 • Metodyka nauczania dorosłych.
 • Cztery główne style uczenia się.
 • Autodiagnoza preferowanego stylu i jego konsekwencje.
 • Cykl uczenia się Kolba – jak uczyć skutecznie.
 • Planowanie szkolenia – pierwszy stopień do sukcesu.
 • Wykorzystanie cyklu Kolba przy budowaniu programu szkolenia.
 • Umiejętność autoprezentacji – podstawy warsztatu trenera.
 • Budowanie autorytetu trenera.
 • Jak dobrze wykorzystać pomoce techniczne (sprzęt audiowizualny, prezentacja multimedialna, flipchart).
 • Struktura prezentacji angażująca słuchaczy.
 • Metody interaktywne w pracy trenera.
 • Informacja zwrotna jako istotne narzędzie pracy trenera.
 • Warsztaty – gry i ćwiczenia grupowe, dyskusje.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie eksperckiej wiedzy dotyczącej prowadzenia szkoleń oraz tajników pracy trenera.
 • Nabycie wiedzy z zakresu uczenia osób dorosłych.
 • Zapoznanie się z możliwościami przeprowadzania ciekawych ćwiczeń i gier trenerskich oraz różnymi metodami interaktywnymi w pracy trenera.
 • Nabycie umiejętności angażowania słuchaczy.

Szkolenia powiązane

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym

  Chcesz o coś zapytać?