Budowanie potencjału zdrowotnego – promocja zdrowia i zarządzanie

Budowanie potencjału zdrowotnego – promocja zdrowia i zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy

ID 3153

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje podstawowe informacje z zakresu zarządzania zdrowiem, niezbędne do efektywnego zarządzania pracownikami i budowania ich potencjału zdrowotnego, celem minimalizacji absencji chorobowych i innych negatywnych wskaźników systemowych. Szkolenie jest realizowane w formie warsztatowej z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wiedzę i nabywają umiejętności niezbędne w codziennej pracy osób kierujących pracownikami i odpowiedzialnych za rozwój pracowników oraz ich motywację do dbania o swoje zdrowie.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do brygadzistów, liderów, managerów, kierowników, specjalistów zarządzania zdrowiem, pracowników działów kadr, specjalistów ds. bhp oraz osób zainteresowanych tematyką zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie i budowaniem potencjału zdrowotnego pracowników.

Zawartość

 • Zdrowie, potencjał zdrowotny a zarządzanie zdrowiem.
 • Obszary działania w procesie zarządzania zdrowiem.
 • Uwarunkowania zdrowia i psychiczne aspekty pracy.
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy a zdrowie.
 • Ryzyko zdrowotne w miejscu pracy.
 • Zarządzanie wiekiem w zarządzaniu zdrowiem.
 • Obszary promocji zdrowia dot. odżywiania, aktywności fizycznej, prewencji uzależnień oraz stresu.
 • Komunikacja z pracownikiem odnośnie zachowań prozdrowotnych – udzielanie informacji zwrotnej.
 • Zasady rozmów z pracownikami na tematy związane ze zdrowiem.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie procesu zarządzania zdrowiem i konieczności działań w świetle uwarunkowań demograficznych i rynkowych.
 • Poznanie obszarów działania w zakresie zarządzania zdrowiem pracowników.
 • Znajomość uwarunkowań zdrowia i psychicznych aspektów pracy.
 • Znajomość praw i obowiązków pracowników i pracodawcy w zakresie zarządzania zdrowiem.
 • Zaznajomienie się ze strategiami promocji zdrowia wśród pracowników, dopasowanymi do grupy docelowej danych działań.
 • Umiejętność praktycznego stosowania strategii promocji zdrowia w procesie pracy.
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej w procesie budowania potencjału zdrowotnego pracowników.
 • Umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami na tematy związane z wpływem pracy na ich zdrowie.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe oraz przerwę obiadową, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.