Szkolenia Zarządzanie zdrowiem

Motywacja w budowaniu postawy prozdrowotnej

ID 3141

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Budowanie i kierowanie zespołem ludzi jest jednym z najważniejszych zadań lidera zespołu. A motywowanie i tworzenie postawy prozdrowotnej wśród pracowników to jeszcze trudniejsze zadanie. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji celów w aspekcie motywacji do poprawy postawy prozdrowotnej. Główna część szkolenia będzie się odbywać w formie warsztatów, gdzie uczestnicy będą testować poznaną wiedzę i umiejętności w praktyce. Podczas części wykładowej uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną do realizacji powierzonych zadań. Ponieważ tematem jest budowanie postawy prozdrowotnej, praca uczestników będzie odbywać się w grupach.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do managerów, kierowników zespołów pracowniczych, specjalistów zarządzania zdrowiem, pracowników działów kadr oraz osób pragnących zmienić swoje nawyki i poszukujących motywacji.

Zawartość

 • Motywacja i jej rodzaje.
 • Proces motywowania.
 • Motywatory i demotywatory w zdrowiu.
 • Perspektywa w motywacji.
 • Zmiana nastawienia i bariery w tym procesie.
 • Pozytywne wzmocnienia w budowaniu postawy prozdrowotnej.
 • Docenienie, inspiracja i kontrola w procesie motywowania.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się z rodzajami motywacji.
 • Znajomość znaczenia roli doceniania i inspiracji w procesie motywacji.
 • Poznanie motywatorów i demotywatorów w zdrowiu człowieka.
 • Umiejętność rozwijania w swoim otoczeniu i zespole pozytywnego nastawienia w procesie budowania postawy prozdrowotnej.
 • Umiejętność doceniania działań prozdrowotnych.
 • Umiejętność zmiany perspektywy w celu zrozumienia motywacji innych osób.
 • Zapoznanie się z rolą doceniania i inspiracji w procesie motywacji.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.