Pierwsza pomoc w czasie pandemii

Pierwsza pomoc w czasie pandemii

ID 3168

Czas trwania: 1,5 godziny

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Obecnie, mając na uwadze kryzys spowodowany pandemią COVID-19, naturalnym jest, że próbujemy optymalizować koszty. Na zdrowiu swoim i swoich pracowników nie warto jednak oszczędzać. Tak jak wcześniej, wypadki i zachorowania zagrażające życiu nadal się zdarzają.

W Polsce, niezależnie od wirusa, ponad 13 000 osób dziennie trafia na szpitalne oddziały ratunkowe z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, związanego z cukrzycą, udarami mózgu, czy zatrzymaniami pracy serca. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, zwiększa ryzyko zakażenia nowym koronawirusem w trakcie udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dlatego ważne jest, aby udzielający pierwszej pomocy wiedzieli, jak jej bezpiecznie udzielać.

Podczas naszych seminariów, wykwalifikowani ratownicy medyczni kładą szczególny nacisk na przekazanie wiedzy nt. nowych wytycznych ERC oraz pokazują, jak bezpiecznie i z najmniejszym narażeniem swojego zdrowia udzielać pomocy poszkodowanym.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto pragnie nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Zawartość

  • Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy.
  • Podstawy prawne.
  • Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych.
  • Udzielanie pierwszej pomocy w czasie pandemii.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

  • Znajomość kolejności działań podczas udzielania pierwszej pomocy.
  • Znajomość zasad prowadzenia rozmowy z dyspozytorem medycznym.
  • Umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
  • Umiejętność wykorzystania zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych w praktyce, z uwzględnieniem nowych wytycznych ERC.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.