Fundusze Unijne

Pierwsza pomoc ze szczególnym uwzględnieniem urazów

ID 3124

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Tematyka szkolenia poświęcona jest urazom i udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia, z jednoczesnym uwzględnieniem nagłego zatrzymania krążenia i użycia defibrylatora AED. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną (w trakcie której podczas prezentacji, filmów i dyskusji, uczestnicy wprowadzani są do teoretycznych zagadnień pierwszej pomocy) oraz praktyczną (podczas której uczestnicy w mniejszych grupach ćwiczą na specjalistycznym sprzęcie szkoleniowym).

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników narażonych na występowanie urazów w procesie pracy oraz wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowego postępowania z osobami w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia w szczególnych sytuacjach urazowych.

Zawartość

Zagadnienia teoretyczne

 • Podstawy prawne i psychologiczne dla osoby udzielającej pomocy poszkodowanemu.
 • Zasady bezpieczeństwa w chwili udzielania pierwszej pomocy.
 • Łańcuch przeżycia – kolejność postępowania na miejscu zdarzenia.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.
 • Pozycja przeciwwstrząsowa.
 • Postępowanie w przypadku:
  • oparzeń termicznych,
  • porażeń prądem elektrycznym,
  • ciał obcych w ranach,
  • ran kłutych,
  • ciał obcych w oku,
  • amputacji,
  • urazów układu kostno-stawowego.
 • Pierwsza pomoc w przypadku stanów zagrożenia życia.
 • AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) – budowa oraz zasady działania.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych.
 • Ocena parametrów życiowych.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej.
 • Pozycja boczna bezpieczna.
 • Wstępne badanie poszkodowanego.
 • Techniki opatrywania ran dostępnymi środkami.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Efekty kształcenia

 • Znajomość kolejności działań podczas udzielania pierwszej pomocy.
 • Znajomość zasad prowadzenia rozmowy z dyspozytorem medycznym oraz współpracy z zespołem ratownictwa medycznego.
 • Umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych urazami.
 • Umiejętność oceny funkcji życiowych poszkodowanego.
 • Umiejętność wykorzystania zasad udzielania pierwszej pomocy w praktyce.
 • Umiejętność opatrywania ran i urazów z wykorzystaniem dostępnych środków.
 • Umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych.
 • Umiejętność obsługi defibrylatora AED.
 • Umiejętność zastosowania pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji bocznej bezpiecznej w praktyce.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?