Sprawne zarządzanie zdrowiem pracowników w przedsiębiorstwie

Sprawne zarządzanie zdrowiem pracowników w przedsiębiorstwie

ID 3151

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej​​

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Osoby te mają ogromny wpływ na zdrowie pracowników w firmach. Wielokrotnie potencjał tych ludzi nie jest wykorzystywany, ponieważ nie wiedzą oni, jak zmierzyć zdrowie przedsiębiorstwa i jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia pracowników. Dlatego szkolenie to jest poświęcone właśnie tej tematyce i odbywa się w formie warsztatów interaktywnych. Uczestnicy będą mieli także możliwość wymienić się własnymi doświadczeniami oraz poznać dobre praktyki i obecne trendy w aspekcie zdrowia w przedsiębiorstwach.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do managerów, kierowników zespołów pracowniczych, specjalistów zarządzania zdrowiem, pracowników działów kadr, managerów wyższego szczebla.

Zawartość

 • Uwarunkowania zdrowia i psychiczne aspekty pracy.
 • Przedstawienie problematyki zdrowia w przedsiębiorstwach.
 • Determinanty zdrowia.
 • Ryzyko zdrowotne w miejscu pracy.
 • Przyczyny absencji chorobowych.
 • Systemy zarządzania zdrowiem – przedstawienie.
 • Systemy zarządzania zdrowiem – warsztaty.
 • Narzędzia redukcji problemów zdrowotnych pracowników.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się z definicją zdrowia w przedsiębiorstwie.
 • Poznanie obszarów potencjalnie narażonych na spadek zdrowia w przedsiębiorstwie.
 • Umiejętność doboru i stosowania narzędzi do pomiarów stanu zdrowia w przedsiębiorstwie.
 • Poznanie sposobów zapobiegania złemu stanu zdrowia pracowników.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.