Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku komunikacyjnego

ID 3045

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy tematyki udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz porusza tematykę najczęstszych urazów i stanów zagrożenia życia w takich sytuacjach. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną (podczas której uczestnicy wprowadzani są do zagadnień pierwszej pomocy) oraz praktyczną (podczas której uczestnicy ćwiczą m.in. ewakuację poszkodowanych z pojazdów, czy postępowanie z rannym dzieckiem).

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest osobom często podróżującym, pracownikom flot samochodowych, przedstawicielom handlowym oraz każdemu, kto chciałby nabyć praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Zawartość

 • Zagadnienia teoretyczne
 • Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy.
 • Podstawy prawne.
 • Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia.
 • Postępowanie w przypadku wypadku komunikacyjnego:
  zabezpieczenie miejsca wypadku,
  ewakuacja poszkodowanego z pojazdu,
  postępowanie z dziećmi.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych.
 • Wybrane stany zagrożenia zdrowia i życia u osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych:
  • wstrząs,
  • rany,
  • krwotoki,
  • oparzenia,
  • złamania, skręcenia i zwichnięcia.
 • Postępowanie w przypadku:
  • omdlenia,
  • zawału mięśnia sercowego,
  • zadławienia,
  • udaru mózgu,
  • drgawek.
 • Postępowanie z rannym motocyklistą i pieszym.

Ćwiczenia praktyczne

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych.
 • Pozycja boczna bezpieczna (ustalona).
 • Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu (z uwzględnieniem różnych czynników zewnętrznych).

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Efekty kształcenia

 • Znajomość kolejności działań podczas udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.
 • Znajomość zasad prowadzenia rozmowy z dyspozytorem medycznym oraz współpracy z zespołem ratownictwa medycznego.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu zabezpieczenia miejsca wypadku.
 • Umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w trakcie wypadków komunikacyjnych.
 • Umiejętność wykorzystania zasad udzielania pierwszej pomocy w praktyce.
 • Umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.
 • Umiejętność ewakuacji poszkodowanych z pojazdu.
 • Umiejętność postępowania w przypadku wypadków z udziałem motocyklistów i pieszych.
 • Umiejętność zastosowania pozycji bocznej bezpiecznej w praktyce.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.