Zdrowa komunikacja – poprawa jakości komunikowania się w pionie

Zdrowa komunikacja – poprawa jakości komunikowania się w pionie i poziomie

ID 3152

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej​

Opis szkolenia

Realizowane w formie zamkniętej warsztaty poświęcone są komunikacji w zespole. Szkolenie to przeznaczone jest dla zespołów, w których wystąpiły dysfunkcje komunikacyjne, jak również dla takich, które pragną ich uniknąć. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają komunikację opartą na empatii oraz nauczą się identyfikować potrzeby i uczucia. Lista uczuć i potrzeb wg NVC (Nonviolent Communication) będzie pomagać w skupieniu uwagi na wyeliminowaniu przemocy w dialogu z rozmówcą (komunikacja bez przemocy).

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do grup pracowniczych tj. osób kierujących wraz ze swoimi współpracownikami.

Zawartość

 • Koło komunikacji.
 • Komunikacja oparta na empatii.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką.
 • Komunikaty blokujące komunikację.
 • Toksyny zatruwające relacje.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Znajomość modelu komunikacji według Friedmana Schulza von Thuna.
 • Zrozumienie znaczenia barier komunikacyjnych i toksyn zespołowych.
 • Znajomość metod zmiany konfliktu toksycznego na konstruktywny.
 • Umiejętności praktycznego stosowania modelu kwadratu komunikacyjnego wg Friedmana Schulza von Thuna w celu wyrażania swoich potrzeb wobec współpracowników.
 • Umiejętność konstruowania wypowiedzi krytycznych, aby komunikować je w nieinwazyjny sposób.
 • Umiejętność identyfikacji swoich uczuć i potrzeb.
 • Świadomość tego, jak ważne jest przekazywanie klarownych komunikatów współpracownikom.
 • Uświadomienie sobie, jak wpływa na rozmówcę wybór formy komunikatu.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe oraz przerwę obiadową, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.