Pierwsza pomoc

ID 3215

Czas trwania: 2,5 godziny

Szkolenie organizowane w formie online

Opis szkolenia

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy powinien posiadać każdy z nas. Zanim na miejscu zdarzenia pojawi się zespół ratownictwa medycznego, z każdą upływającą minutą szanse na przeżycie osoby poszkodowanej maleją o 7 do 10%. W każdej chwili możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy mogli uratować ludzie życie, dlatego tak ważne jest systematyczne powtarzanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie, liderów bezpieczeństwa, osób pełniących funkcje i zadania służby BHP, osób kierujących pracownikami oraz wszystkich którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy

Zawartość

 • Łańcuch przeżycia.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Objawy oraz pierwsza pomoc podczas:
  • zawału,
  • udaru,
  • oparzeń termicznych,
  • zadławień,

Efekty kształcenia

 • Prawidłowe reagowanie i udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
 • Rozpoznanie objawów zawału i udaru oraz umiejętne podejmowanie odpowiednich działań.
 • Prawidłowe reagowanie podczas oparzeń termicznych oraz zadławień.

Szkolenia powiązane: