Ochrona przeciwpożarowa

ID E1006

Czas trwania: -

Opis szkolenia

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinien odbyć każdy pracownik, niezależnie od stanowiska. Patrząc na statystyki, które mówią, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba interwencji jednostek przeciwpożarowych dotyczących pożarów wzrosła o niemal 18%, wiedza na ten temat powinna być systematycznie powtarzana. Zwłaszcza, że w przypadku nagłej sytuacji stresowej, często popadamy w panikę i działamy automatycznie.
W związku z koniecznością aktualizacji tej potrzebnej nam wszystkim wiedzy stworzyliśmy szkolenie e-learningowe, które pracownik może wykonać w wygodny sposób, w dowolnym miejscu i czasie. Kurs jest prowadzony przez kilku lektorów i wzbogacony o interaktywne elementy oraz ćwiczenia, które mają na celu aktywizację uczestnika oraz efektywne przyswajanie wiedzy.
Poprzez filmy instruktażowe uczestnik dowiaduje się jak używać sprzętu gaśniczego, jak wygląda postępowanie w przypadku pożaru oraz ewakuacji. Dodatkowo w czasie dostępu do szkolenia na platformie, uczestnik ma możliwość zadawania pytań i konsultacji ze specjalistą.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do wszystkich grup pracowniczych.

Zawartość

Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej
Zjawisko pożaru
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Sprzęt przeciwpożarowy
Postępowanie w przypadku pożaru i ewakuacja

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający ukończenie kursu.

Informacje dodatkowe

Szkolenie dostępne jest w języku polskim oraz angielskim.