Ergonomia w pracy i na co dzień

Praca zdalna

ID E1009

Czas trwania: -

Opis szkolenia

W czasie trwania pandemii praca zdalna stała się codziennością dla wielu z nas. Jak poradzić sobie ze zorganizowaniem stanowiska pracy w domu? Jak pogodzić pracę z innymi zadaniami tak, by wykonywać pracę efektywnie? To tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stanęli pracownicy i pracodawcy chcący zapewnić im jak najbardziej korzystne warunki do pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z organizacją stanowiska pracy, bezpiecznej pracy z komputerem, najczęściej pojawiającymi się błędami podczas pracy zdalnej oraz ich konsekwencjami. Przyswojona wiedza ułatwi zorganizowanie pracownikom swojego stanowiska pracy w trybie homeoffice, a także uświadomi jak istotne jest zorganizowanie swojego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą przyjmowanie nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy. W szkoleniu zawarte są interaktywne elementy, quizy oraz filmy instruktażowe.

Grupa docelowa

Pracownicy wykonujący pracę w trybie homeoffice.

Zawartość

  • Przepisy prawne regulujące pracę zdalną
  • Organizacja stanowiska pracy
  • Bezpieczna praca z komputerem
  • Praca zdalna w praktyce

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający ukończenie kursu.