unia_31
Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP i Conflict Minerals

ID 3098

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP. Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do wyżej wymienionych przepisów spowodowało powstanie nowych wymagań, dla których zostały określone ścisłe terminy oraz kary za brak zgodności w tym zakresie.

Uczestnik szkolenia dowie się, jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o zagrożeniach pracowników mających kontakt z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzeń REACH i CLP, pracowników działów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawartość

Rozporządzenie REACH

 • Identyfikacja obowiązków DU:
  • substancje i mieszaniny używane przez DU,
  • kontakt z dostawcą i zdobycie wymaganych informacji,
  • zastosowania zidentyfikowane,
  • numery rejestracyjne dla substancji,
  • ocena bezpieczeństwa chemicznego DU,
  • zgłoszenie do ECHA przez portal REACH IT – raport dalszego użytkownika,
  • zmiana klasyfikacji, inf. o stosowaniu substancji z zezwoleniem,
  • procedura zezwoleń a DU.
 • Wyroby:
  • informacje od dostawców,
  • substancje SVHC,
  • przekazywanie danych,
  • zgłoszenie do ECHA.
  • Karta charakterystyki:
  • kiedy należy jej wymagać,
  • jak czytać i uchronić się przed błędami w karcie,
  • jakie informacje powinna zawierać,
  • jak sprawdzić czy karta jest aktualna,
  • wypełnianie sekcji 2 i 3 karty charakterystyki,
  • powiązanie z etykietą produktu,
  • źródła, które są wykorzystywane podczas tworzenia karty,
  • kiedy wymagać scenariuszy,
  • w jaki sposób powinny być dołączone scenariusze narażenia.

Rozporządzenie CLP

 • Oznakowanie produktów:
  • informacje na etykiecie,
  • notyfikacja,
  • wymagania związane z etykietą produktu,
  • opakowania,
  • zgodność z kartą charakterystyki.
 • Nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie:
  • ELDIOM,
  • centralny system zgłaszania,
  • okresy przejściowe,
  • kod UFI.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3123 – Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP – warsztaty

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.