Fundusze Unijne

Opłaty oraz sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarowania odpadami – wnioski BDO

ID 3243

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

6-7 godzin

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach prawidłowych sposobów wypełniania wykazów, dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska składanych do marszałka województwa.
Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat oraz sposoby prawidłowego wypełniania obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych. Przedstawiony zostanie zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, oraz wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarką odpadami, właścicieli firm zainteresowanych tematyką ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, a także pracowników jednostek administracji publicznej.
Szkolenie przybliży obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, oraz prowadzenia rejestru bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO). Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Zawartość

 1. System opłat za korzystanie ze środowiska:
  a) Podstawowe akty prawne,
  b) Stawki opłat, wzory wykazów obowiązujące na rok 2023,
  c) Podział środków na poszczególne fundusze,
 2. Zasady ogólne:
  a) podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
  b) Przedawnienie obowiązku opłatowego,
  c) terminy wnoszenia opłat,
  d) rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
  e) sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
  f) zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
  g) decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
  h) opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
  i) rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
  j) systemy i kalkulatory ułatwiające przygotowanie sprawozdania,
 3. Przygotowanie wykazu opłatowego za 2023 rok na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy.
 4. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rodzaje źródeł podlegających opłatom.
 5. Opłaty za składowanie odpadów.
 6. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr.
 7. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości.
 8. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników.

Efekty kształcenia

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Dodatkowe informacje

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie aplikacja internetowa służąca do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 • Monika Strzemińska
  Kierownik referatu ds. opłat za korzystanie ze środowiska i wniosków BDO w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych.

  Tematyką opłat za korzystanie ze środowiska zajmuje się od 20 lat. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Górnictwa i Geologii o specjalizacji ochrony środowiska, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. W ramach swoich działań prowadziła liczne szkolenie oraz wystąpienia na konferencjach, jest autorem publikacji do czasopisma „Ekologia” wydawanego przez Polską Izbę Ekologii. Ponadto zajmuje się tematyką bazy danych o odpadach (BDO) i w tym zakresie prowadzi liczne szkolenia i wystąpienia dla różnego rodzaju instytucji związanych tematyką ochrony środowiska.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?