analiza

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 22301

ID 3165

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Zarządzanie ciągłością działania, czyli BCM (Business Continuity Management), to podejście do zarządzania pozwalające na utrzymanie wyznaczonego i akceptowanego poziomu dostarczania wyrobów lub usług w wypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikujący zakłócenia i zapewniający skuteczne zarządzanie. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania ciągłością działania pozwoli znaleźć najbardziej optymalną drogę rozwoju i kierowania biznesem, ustanawiając strategię dostosowawczą i ramy operacyjne w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w dużej i małej organizacji, z dowolnego sektora przemysłu. W szczególności jednak dotyczy organizacji, które działają w środowiskach obciążonych dużym ryzykiem, takich jak finanse, telekomunikacja, transport i sektor publiczny, w których ciągłość operacji ma kluczowe znaczenie dla samej organizacji oraz dla jej klientów i udziałowców.

Zawartość

 • Czym jest Zarządzanie ciągłością działania (BCM)?
 • Wymagania normy ISO 22301– interpretacja i przedstawienie pod kątem rozwiązań praktycznych.
 • W jaki sposób ciągłość działania odnosi się do ogólnego zarządzania?
 • Zalety i korzyści BCMS według ISO 22301

Literatura

 • ISO 22301

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań normy ISO 22301.
 • Zrozumienie zasad, dzięki którym możemy osiągnąć systematyczne utrzymanie zdolności zakładu.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek dotyczących wdrażania wymagań, zrozumienia kontekstu i weryfikacji celów przedsiębiorstwa.

Powiązane szkolenia

 • ID 9415 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (BCM) wg ISO 22301
 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3003 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001
 • ID 3005 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001
 • ID 3163 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2012
 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018
 • ID 3166 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 27001

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.