Fundusze Unijne
różnorodny zespół

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2012

ID 3163

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Norma ISO 50001 z roku 2012, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania energią, dedykowana jest wszystkim organizacjom, niezależnie od typu wykorzystanej energii. Konstrukcja normy opiera się na cyklu PDCA czyli: ustanów, wdrażaj, utrzymuj i doskonal System Zarządzania Energią. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest ciągłe doskonalenie wyniku energetycznego, poprawianie efektywności energetycznej organizacji i zadbanie o wykorzystanie i zużycie energii.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 50001:2012, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań, jak i reprezentujących organizacje, w których system zarządzania energią już funkcjonuje.

Zawartość

 • Główne założenia i koncepcja systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001:2012.
 • Model systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001.
 • Wymagania normy ISO 50001:2012 – interpretacja i przedstawienie pod kątem rozwiązań praktycznych.
 • Działania służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Literatura

 • ISO 50001

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań normy ISO 50001:2012 w odniesieniu do swojej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu zarządzania energią.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek dotyczących wdrażania wymagań.
 • Zapoznanie się z działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną.

Powiązane szkolenia

 • ID 9210 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018
 • ID 9411 – Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011 w branży motoryzacyjnej
 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3005 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Chcesz o coś zapytać?