Fundusze Unijne
PSE logo

Firma SQD Alliance Sp. z o.o. zrealizowała w 2021 roku dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. cykl szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych. Firma przygotowała kursy, które tematycznie uwzględniały specyfikę warunków pracy Spółki, uwzględniając potencjalne zagrożenia w różnych miejscach pracy oraz rozproszoną jej strukturę.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Chcesz o coś zapytać?