Fundusze Unijne

SQD Alliance w mediach

Spółka SQD Alliance rozwija swoją sieć partnerską i wprowadza do grupy firm kolejną spółkę – NMS-Novelty Medical Supply Sp. z o.o. Jest to efekt zapowiadanego już w 2021 roku, kolejnego etapu rozwoju spółki i poszerzenia swojej oferty dla podmiotów B2B na rynku polskim oraz europejskim.

– Jesteśmy aktualnie w momencie, w którym rozwój relacji z obecnymi, jak i nowymi partnerami to główny punkt w naszych planach na przyszłość. Dotychczasowe lata pokazały nam, że stabilna pozycja na rynku, przy wsparciu silnych partnerów daje szansę na przetrwanie, a co ważniejsze rozwój w tych niepewnych i zmiennych czasach. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, aby grupa partnerska rozwijała się, a SQD Alliance nadawało kierunek tym działaniom. – mówi Donat Thomanek, współwłaściciel SQD Alliance.

Kobiety coraz chętniej podejmują zatrudnienie w branży motoryzacyjnej. I to już nie tylko przy maszynach do szycia, gdzie tworzą pokrycia w samochodach czy też wykonują misterną pracę łączenia drobnych elementów np. w przypadku zamków do drzwi w samochodach. Coraz częściej kobiety w branży automotive piastują managerskie stanowiska, włącznie z tymi najwyższymi w hierarchii. – podkreśla Beata Praszczyk w wywiadzie dla portalu polecanybiznes.pl

Zrównoważony rozwój wiąże się z bezpieczeństwem, ponieważ musimy rozwijać się tak, żeby chronić środowisko. Nowe technologie, nowe sposoby funkcjonowania w naszej obecnej sytuacji wymagają zapewnienia bezpieczeństwa. Kluczowym elementem jest cyberbezpieczeństwo, drugi to bezpieczeństwo funkcjonalne, ale też bezpieczeństwo środowiska. – zwraca uwagę Beata Praszczyk, Dyrektor Działu Szkoleń i Doradztwa SQD Alliance

Firmy wdrażające system zarządzania jakością wg PNEN ISO 9001:2015 stają przed decyzją, w jaki sposób zobrazować i opisać schemat procesu i powiązań między jego elementami, aby spełnić wymagania normy. Często spotykanymi sposobami na prezentację procesu jest albo schemat żółwia, albo prezentacja procesu w formie na przykład tabeli. – Mariusz Stryniak, Trener/Auditor SQD Alliance Sp. z o.o.

Jednym z większych wyzwań, nie tylko na rok 2022, ale także na przyszłe lata będzie budowanie potencjału zdrowotnego pracowników i wzmacnianie ich zdolności do pracy, opierając działania na edukacji zdrowotnej i kształtowaniu prozdrowotnych postaw oraz wpisanie tych działań w kulturę i system zarządzania danej organizacji – twierdzi Wioleta Kojzar, ekspertka ds. zarządzania zdrowiem i zdrowia publicznego w SQD Alliance

Nie brakuje dzisiaj miejsc w sieci, które mylnie interpretują wypowiedzi naukowców, bądź nie przedstawiają pełnego obrazu dostępnych informacji na ten temat. Jednym z działań, które pomogą w rozwianiu wszelkich wątpliwości są spotkania z ekspertami ds. epidemiologii, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania – Anna Bagnowska, specjalista zdrowia publicznego, ekspert ds. epidemiologii SQD Alliance

Od końca grudnia 2020 roku trwają w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Nadal jednak wielu Polaków waha się, czy zgłosić się do tej akcji. W celu rozwiania wątpliwości Anna Bagnowska, specjalista zdrowia publicznego, ekspert ds. epidemiologii SQD Alliance, odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Doraźne środki zaradcze w połączeniu z kompleksowym podejściem, edukacją zdrowotną i budowaniem kultury bezpieczeństwa w długiej perspektywie czasowej przyniosą pracodawcy korzyści biznesowe i pozwolą zapewnić ciągłość biznesową, która w obecnych czasach jest kluczowa by chronić miejsca pracy i budować poczucie bezpieczeństwa.

Pandemia COVID-19 powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2 stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Prawidłowe funkcjonowanie zakładów pracy w nowej rzeczywistości narzuconego rygoru sanitarnego, a co za tym idzie, utrzymanie produkcji i miejsc pracy, to obecnie priorytet. Jak wobec tego przeprowadzić firmę przez ten trudny czas i na co zwrócić uwagę?

Wymuszona praca zdalna pokazała, że wielu przedsiębiorców i managerów, zupełnie nie było do niej przygotowana. Brakowało procedur, sprzętu czy podstawowych zasad zarządzania pracownikami. Początkowa euforia pracowników, wkrótce przerodziła się w stres, powodujący chęć powrotu do biur. Co więcej, chęć powrotu, jest u części nawet większa niż strach przed zarażeniem się wirusem.

Pandemia COVID-19 dla wielu specjalistów była największym egzaminem ich umiejętności oraz skuteczności działań. Jedną z branż, przed którą stało dużo przeciwności, była branża szkolenia. Katarzyna Bycz – dyrektor marketingu z SQD Alliance, ocenia miniony rok, opowiada o innowacyjnych rozwiązaniach, które wprowadzili w ramach działań marketingowych oraz wskazuje nowe grupy klientów, do których firmy szkoleniowe trafiały w 2020 roku.

Z pewnością rok 2020 był trudny dla każdego. Firmy, które w swojej ofercie skupiały się przede wszystkim na szkoleniach stacjonarnych, niemalże z dnia na dzień straciły możliwość zarabiania. Konieczne było dostosowanie się do nowych realiów, przeformułowanie swojej oferty i zaproponowanie klientom rozwiązań, które odpowiadałyby aktualnym obostrzeniom sanitarnym.

Obecnie pracownicy narażeni są na zakażenia „nowym” koronawirusem, co może przełożyć się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, na kolejny przestój lub pracę w niepełnym składzie. Wiemy też, że dzisiaj nikt nie może sobie na to pozwolić. Można temu jednak zaradzić. Rozwiązaniem mogą być badania molekularne i testy antygenowe. Zobacz jak twoja firma może je wprowadzić.

Chcesz o coś zapytać?