Fundusze Unijne

Auditor 3. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny

ID 230

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat IATF

Czas trwania:

4 dni

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Standard systemu zarządzania jakością IATF 16949 jest harmonizacją wielu regulacji dotyczących zarządzania jakością, takich jak
ISO 9000 i VDA 6.1. Jest uznawany na całym świecie przez przemysł motoryzacyjny jako obowiązujące wymagania w tym przemyśle
w całym łańcuchu dostaw. Dlatego firmy w coraz większym stopniu polegają na certyfikacji IATF 16949, która nadal uważana jest za warunek włączenia do łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. Certyfikacji IATF mogą udzielać tylko jednostki certyfikujące akredytowane przez IATF. Przegląd wszystkich zatwierdzonych jednostek certyfikujących można znaleźć na stronie
https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/ Proces certyfikacji wymaga odpowiednich auditorów, którzy są w stanie zweryfikować, czy organizacja spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu IATF. W celu nabycia kwalifikacji na odpowiednim poziomie, oferujemy czterodniowy kurs dla auditorów 3. strony IATF 16949. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.iatfglobaloversight.org

Grupa docelowa

Kurs kwalifikacyjny przeznaczony jest dla auditorów ISO 9001, którzy mają wystarczające praktyczne doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej i chcą zostać auditorami IATF 16949. Wymaga to szerokiej wiedzy na temat standardu systemu zarządzania jakością IATF 16949 i kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych
w branży motoryzacyjnej.

Zawartość

Szkolenie stacjonarne obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz prace domowe. Egzamin na „Platformie rozwoju auditorów” (ADP) odbywa się od jednego do trzech miesięcy po szkoleniu. Dokładna data jest określona w systemie rezerwacji dla danej kwalifikacji.

Wymagania wstępne

Na kurs można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez IATF. Udział jest możliwy po
pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji. Warunkami wstępnymi są:

 • kwalifikacje auditora ISO 9001:2015,
 • co najmniej sześć auditów 3. strony ISO 9001 w organizacjach produkcyjnych, z czego co najmniej trzy audity przeprowadzone jako auditor wiodący,
 • obserwacja co najmniej jednego pełnego auditu 3. strony IATF 16949 (trwającego minimum dwa dni),
 • znajomość kluczowych metod jakości (core tools) stosowanych w branży motoryzacyjnej (FMEA, MSA, SPC),
 • czteroletnie odpowiednie doświadczenie praktyczne (w pełnym wymiarze godzin) w ciągu ostatnich piętnastu lat w organizacji objętej zakresem IATF 16949, z czego dwa lata w obszarze zapewnienia jakości i/lub zarządzania jakością.
 • Po zakończeniu procesu aplikacyjnego uczestnicy otrzymają dostęp do „Platformy rozwoju auditorów” (ADP), na której muszą zostać zrealizowane obowiązkowe moduły szkoleniowe „przygotowawcze”.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu na „Platformie rozwoju auditorów” (ADP) otrzymają Państwo eCertyfikat z indywidualnym numerem rejestracyjnym, który zostanie wpisy do bazy danych autoryzowanych auditorów IATF. Stanowi to dowód uzyskania kwalifikacji niezależnego auditora IATF 16949 na podstawie wymagań IATF.

UWAGA

Po ukończeniu 4-dniowego kursu kwalifikacyjnego na Auditora 3. strony IATF 16949 uczestnik jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu na „Platformie rozwoju auditorów” (ADP). Egzamin należy zdać do 3 miesięcy od pozytywnego ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Materiały uzupełniające

 • Standard IATF 16949:2016
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949

Efekty kształcenia

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji wymaganych podczas wykonywania poszczególnych zadań w procesie certyfikacji IATF.
 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej podejścia procesowego specyficznego dla branży motoryzacyjnej, identyfikacji i interakcji procesów, a także wydajności i monitorowania procesu.
 • Szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi przeglądu gotowości na etapie 1 oraz na etapie 2 auditu, a także specyficznymi
 • wymaganiami klienta.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie planowania auditu i zarządzania niezgodnościami.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej auditów nadzoru, audytów recertyfikacyjnych oraz auditów transferu.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 • Podręcznik IATF 16949 w j. polskim,
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949 oraz IATF
 • Auditor Guide for IATF 16949 w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

  Chcesz o coś zapytać?