Fundusze Unijne

Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania działów personalnych, służby bhp oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp

ID 3175

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do prawnego stosunku pracy i wykonywania zadań służby bhp w oparciu o kompleksowe i interdyscyplinarne ujęcie tej problematyki. Szkolenie uwzględnia zarówno regulacje dotyczące prawa pracy, jak i danych osobowych, a także ich wzajemnych powiązań. Uczestnicy uzyskają pełną znajomość Kodeksu pracy mającą na celu zapewnienie realizacji wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w obszarze prawnego stosunku pracy oraz praktyczną umiejętność wypełniania wymagań wynikających z Rozporządzenia w zakresie zadań służby bhp, szkolenia w dziedzinie bhp oraz postępowania powypadkowe. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie procesów przetwarzania danych w ramach stosunku pracy, szkoleń bhp i postępowań powypadkowych w dokumentacji RODO.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, pracownicy działów HR, pracownicy działów BHP oraz specjaliści spoza zakładu wykonujący zadania służby bhp, członkowie związków zawodowych wchodzący w skład organów statutowych organizacji związkowych.

Zawartość

 • Ochrona danych osobowych w praktyce działania działów personalnych, służby bhp i podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp.
 • Źródła prawa – jakie przepisy regulują problematykę ochrony danych osobowych przetwarzanych przez działy personalne oraz służbę bhp?
 • Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony danych osobowych niezbędne dla prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych w praktyce działania działów personalnych, służby bhp i podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – na jakiej podstawie prawnej działy personalne oraz służba bhp przetwarzają dane osobowe?
 • Dane osobowe w procesie rekrutacji. Jakie dane pracodawca może pozyskiwać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? Jakie są podstawy prawne pozyskiwania danych osobowych w procesie rekrutacji? Jak długo można przechowywać takie dane?
 • Dane osobowe pracownika – jakie dane pracodawca może pozyskiwać od pracownika? Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracownika? Jak długo można/należy przechowywać takie dane?
 • Możliwość przetwarzania innych danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu na podstawie zgody tych.
 • Proces przetwarzania danych w obszarze szkolenia w zakresie BHP.
 • Przetwarzanie danych osobowych w obrębie dokumentacji powypadkowej.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przetwarzanie danych w związku z administrowaniem Funduszem.
 • Niepełnosprawność pracownika – podstawy prawne przetwarzania danych potwierdzających niepełnosprawność, przetwarzanie danych szczególnej kategorii.
 • Ubezpieczenia zdrowotne pracowników – podstawy prawne przetwarzania, transfer danych do podmiotu zewnętrznego, przetwarzanie danych osób bliskich pracownika.
 • Monitoring pracowników.
 • Przetwarzanie danych podczas współpracy pracodawcy z zakładową organizacją związkową.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Przetwarzanie danych pracowników tymczasowych.
 • Obowiązkowa dokumentacja RODO dla procesów przetwarzania danych w zakresie rekrutacji i realizacji umowy o pracę oraz szkoleń w dziedzinie
 • BHP i postępowań powypadkowych.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiady, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?