Fundusze Unijne

6S – warsztaty praktyczne

ID 9228

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

6S jest zestawem technik oraz metod, które umożliwiają tworzenie i utrzymywanie stanowisk pracy o optymalnej ergonomii, zapewniając jednocześnie właściwą organizację pracy, stabilizację procesów, doskonalenie kultury organizacyjnej. 6S odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, a także do Safety – Bezpieczeństwa, dodanego jako szósta zasada. Zadaniem 6S jest podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami 6S, co w praktyce pozwoli na poprawę efektywności miejsca pracy w docelowym środowisku.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji, kierowników produkcji, liderów, managerów.

Zawartość

 • Wprowadzenie:
  • koszt,
  • wartość dodana,
  • marnotrawstwo,
  • 6S.
 • 1S – Sortowanie:
  • oddzielić rzeczy potrzebne od zbędnych,
  • zbędne wyrzucić lub oddać.
 • 2S – Systematyzowanie:
  • ustalić częstotliwość używania,
  • poukładać w wyznaczone miejsca.
 • 3S – Sprzątanie:
  • wyznaczyć miejsca,
  • określić harmonogram sprzątania.
 • 4S – Standaryzowanie:
  • wprowadzić na linii, zakładzie.
 • 5S – Samodyscyplina:
  • nauczyć się pracować z 6S.
 • 6S – Bezpieczeństwo.
 • Warsztat na przykładowym stanowisku.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność identyfikowania głównych strat spowodowanych złą organizacją miejsca pracy.
 • Zapoznanie się z metodą i kolejnością przeprowadzania kroków 6S.
 • Nabycie umiejętności porządkowania i przygotowywania miejsca pracy.
 • Umiejętność ustalania standardów miejsc pracy w oparciu o wymagane rezultaty.
 • Wzrost zaangażowania w podejmowane działania poprzez narzucenie sobie samodyscypliny w utrzymywaniu standardów.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?