unia_31
Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Czystość techniczna w procesach montażowych. Kwalifikacje Planisty czystości technicznej wg VDA 19.2

ID 972

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1980 PLN + VAT

Opis szkolenia

W celu zagwarantowania funkcji technicznej nowoczesnych pojazdów, czystość w procesach montażowych traktuje się z coraz większym priorytetem we współczesnym świecie motoryzacji. Wcześniejsze doświadczenia pokazały, że w zapewnieniu jakości czystości wyrobów na odpowiednim poziomie, czystość procesów montażowych komponentów pełni decydującą rolę. VDA 19.2 – Czystość techniczna w montażu – środowisko, logistyka, personel i wyposażenie montażowe to pierwszy opublikowany zbiór wyczerpujących wytycznych dotyczący ustrukturyzowanego planowania linii produkcyjnych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi czystości wraz z uwzględnieniem sąsiadujących obszarów.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanego personelu przemysłu motoryzacyjnego, przedstawicieli łańcucha dostaw oraz serwisu, osób z obszaru logistyki, planowania produkcji i montażu oraz działu inżynieryjnego, którzy planują bądź optymalizują linie produkcyjne i inne obszary w odniesieniu do wymagań związanych z czystością techniczną w motoryzacji. Ze względu na podobne wymagania dotyczące tego zakresu, szkolenie to dedykowane jest także przedstawicielom innych gałęzi przemysłu tj.: lotniczego, hydraulicznego czy mechaniki precyzyjnej.

Zawartość

 • Metody i podejście do poprawy czystości technicznej wyrobów.
 • Projektowanie środowiska konstrukcyjnego i aktywności zasobów ludzkich.
 • Personel: wytyczne co do aktywności, jak i środków ochrony osobistej.
 • Logistyka: pakowanie, transport, przechowywanie z punktu widzenia czystości.
 • Wyposażenie związane z czystością techniczną:
  • miejsce pracy i urządzenia, procesy łączenia,
  • strategie montażu, techniki podejścia do wpływów na pomiary czystości.

Literatura

 • VDA 19.2

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzeniu szkolenia otrzymają Państwo oryginalny certyfikat uczestnictwa VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań dotyczących czystości w procesach montażowych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie problematycznych zagadnień dotyczących środowiska pracy z ekspertem.

Powiązane szkolenia

 • ID 971 – Kontrola czystości technicznej. Kwalifikacje inspektora czystości technicznej wg VDA 19.1

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.