Fundusze Unijne

VDA 19.1 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta kontroli czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym

ID 973

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

2 dni

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Czystość techniczna komponentów i grup montażowych jest ważną funkcjonalną charakterystyką jakościową w produkcji nowoczesnych pojazdów. Tom 19.1, „Kontrola czystości technicznej – Zanieczyszczenia cząsteczkami części motoryzacyjnych o istotnych funkcjach”, jako pierwszy kompleksowy standard, opisuje procedury do wyznaczania poziomu czystości wyrobów w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw. Tom VDA 19.1 (wcześniej znany jako VDA 19) został po raz pierwszy wprowadzony przez VDA w styczniu 2005 r., a od
2015 r. dostępny jest w całkowicie poprawionej i rozszerzonej edycji.

Szkolenie umożliwia uczestnikowi projektowanie i prowadzenie dokumentacji analiz czystości zgodnie z wymaganiami VDA 19.1 oraz zapewnia wgląd w praktykę laboratoryjną oraz sprzęt i wdrożone metody. Ponadto wyjaśniane są podstawy technicznej konieczności prowadzenia kontroli czystości i właściwego zachowania w zakresie czystości.

Grupa docelowa

Przekazana wiedza i wgląd w praktykę laboratoryjną stanowią również cenne narzędzia dla każdego, kto ma do czynienia w codziennej pracy z jakościowymi elementami czystości technicznej, jak na przykład dla personelu w procesach konstrukcji, zapewnieniu jakości, zakupach technicznych i sprzedaży. Ze względu na podobne wymagania dotyczące czystości w sektorach lotniczym, hydraulicznym i inżynierii precyzyjnej, szkolenie to jest odpowiednie również dla personelu z tych środowisk.

Zawartość

ZASADY TEORETYCZNE

 • Podstawy dotyczące czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Procedury ekstrakcji w celu oddzielenia cząsteczek od wyrobów.
 • Procedury analityczne oceny zanieczyszczenia cząsteczkami.
 • Kwalifikacja kontroli czystości poprzez pomiary redukcji i badanie ślepej próby.
 • Dokumentacja, specyfikacja czystości i przykłady kontroli.

WGLĄD W PRAKTYKI LABORATORYJNE

 • Po każdym wykładzie teorii prezentowane jest odpowiednie studium przypadku, aby umożliwić uczestnikom przećwiczenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Dodatkowo zostaną wyświetlone klipy wideo wyjaśniające odpowiednie zadania laboratoryjne:
 • Wybór metody ekstrakcji odpowiednio do danego komponentu, a następnie wykonanie procedury ekstrakcji z parametrami początkowymi.
 • Wybór metody filtracji i analizy jak również procedury dla analizy standardowej.
 • Ocena i dokumentacja analiz czystości.

ZAKRES

 • Wprowadzenie i wybór metody kontrolnej w czystości technicznej.
 • Procedura kontrolna: ekstrakcja.
 • Porównanie procedur ekstrakcji.
 • Wybór procedury ekstrakcji.
 • Procedura badawcza: filtracja i analiza.
 • Krótko o filtracji.
 • Porównanie procedur analitycznych.
 • Wybór filtracji.
 • Wybór procedury analitycznej.
 • Kwalifikacja i wartość ślepej próby.
 • Realizacja badania kwalifikacyjnego.
 • Dokumentacja i wartości graniczne.
 • Obliczenie krzywej rozkładu, kryterium wartości próby ślepej i wypracowanie kontroli rutynowej.
 • Przykłady kontroli i bezpieczeństwo.

Literatura

 • VDA 19.1

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań dotyczących kontroli czystości.
 • Zrozumienie zagadnień związanych z procedurami ocen zanieczyszczeń stałych (zarówno jakościowych, jak i ilościowych).
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie problematycznych zagadnień z ekspertem.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem
multimedialnym.

Podręcznik „VDA 19.1 Kontrola Czystości Technicznej” w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?