Fundusze Unijne

Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu (TPM). Podstawy

ID 9223

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z rodzajami strat w urządzeniach i systemach produkcyjnych oraz podkreślane jest znaczenie podejścia do roli utrzymania ruchu w procesie produkcyjnym. Niezwykle istotne dla uczestników szkolenia jest także dokonanie analizy porównawczej strategii utrzymania ruchu:

 • zorientowanej na sytuacje,
 • opartej na rutynowej obsłudze,
 • opartej na kompleksowym utrzymaniu ruchu (TPM).

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji, kierowników produkcji, liderów, managerów.

Zawartość

 • Pojęcie wartości i marnotrawstwa.
 • Całkowicie produkcyjne utrzymanie maszyn.
 • 8 Filarów TPM.
 • Praca zespołowa.
 • Tablica aktywności i O.E.E.
 • Lekcja jednopunktowa.
 • Autonomiczne utrzymanie maszyn.
 • Cele TPM.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się ze źródłami strat w urządzeniach i systemach produkcyjnych.
 • Zrozumienie roli utrzymania ruchu jako służby serwisowej do utrzymania wymaganego poziomu produkcji w zakładzie.
 • Nabycie umiejętności dokonywania oceny różnych strategii utrzymania ruchu i wybrania najbardziej odpowiedniej dla maszyny w zakładzie.
 • Umiejętność opisywania i zastosowania strategii kompleksowego utrzymania ruchu (TPM).
 • Umiejętność dokonania wyboru i gromadzenia niezbędnych danych do rejestrowania procedur i czynności związanych z utrzymaniem ruchu wg strategii TPM.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?