Fundusze Unijne

Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej

ID 9221

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Rozwój umiejętności i wzrost poziomu wiedzy uczestników szkolenia w zakresie rozumienia, interpretowania i czytania rysunków technicznych powoduje redukcję problemów w procesie wytwarzania i projektowania poprzez maksymalizację świadomości o potencjalnych źródłach trudności i zagrożeń, co w konsekwencji wpływa pozytywnie na koszty jakości przedsiębiorstwa. Zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętne stosowanie zagadnień, będących przedmiotem niniejszego szkolenia, to także szansa na usprawnienie procesu komunikacji z klientem w zakresie wymagań rysunkowych, jak również analizy problemów jakościowych i rozwiązywania problemów. Szkolenie z podstaw rysunku technicznego i metrologii warsztatowej to dwudniowy kurs połączony z ćwiczeniami, umożliwiającymi utrwalenie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do samodzielnego czytania, jak i sporządzania dokumentacji rysunkowej w zakresie podstawowym.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników produkcji, pracowników działu kontroli jakości i innych osób, nieposiadających wiedzy inżynierskiej, które ze względu na swój zakres obowiązków czytają rysunki techniczne. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak czytać rysunek techniczny i poznać zasady wymiarowania rysunku technicznego.

Zawartość

 • Zasady rzutowania w rysunku technicznym.
 • Sposoby przełożenia brył przestrzennych na rysunek w rzucie prostokątnym.
 • Podstawowe zasady wymiarowania.
 • Oznaczenia i interpretacje tolerancji wymiarowych.
 • Oznaczenia i interpretacje tolerancji kształtu.
 • Oznaczenia i interpretacje tolerancji położenia.
 • Oznaczenia na rysunkach specjalnej obróbki powierzchniowej.
 • Sposoby zapisu wiadomości dodatkowych.
 • Podstawowe zasady dokonywania pomiarów długości.
 • Podstawowe zasady dokonywania pomiarów kąta.
 • Pochodzenie i znaczenie zakłóceń przy dokonywaniu pomiarów.
 • Typowe błędy popełniane przy dokonywaniu pomiarów.

Literatura

 • ISO 1101
 • ASME Y14.5M

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie podstawowych zasad rzutowania i wymiarowania w rysunku technicznym.
 • Zapoznanie się ze sposobami oznaczeń i interpretacji niezbędnych do poprawnego czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji zapisów wiadomości dodatkowych.
 • Możliwość wykluczenia typowych błędów popełnianych przy dokonywaniu pomiarów dzięki podaniu praktycznych przykładów przez eksperta.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?