Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Zwinna współpraca w sektorze motoryzacyjnym

ID 433

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat VDA

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 850 EUR netto

Opis szkolenia

Agile Collaboration oznacza, że zespoły programistyczne po stronie wykonawcy i klienta współpracują ponad granicami organizacyjnymi w sposób zwinny w celu wspólnego opracowania produktu.

Branża motoryzacyjna dostrzegła potrzebę sformalizowania tego stylu współpracy i opublikowała zestaw wytycznych dotyczących Agile Collaboration ponad granicami firmy.

Szkolenie wyjaśnia, w jaki sposób można skonfigurować różne poziomy Agile Collaboration oraz które role, spotkania i atrybuty zwinne są przydatne na tych poziomach.

 

Grupa docelowa

Praktycy Agile, liderzy projektów i managerowie produktów, a także managerowie oraz pracownicy działu zakupów i marketingu, którzy chcą uzyskać ogólny zarys tematu.

 

Zawartość

 • Role i udział dostawcy oraz klienta, a także fazy i poziomy oceny w ramach rozwoju oprogramowania.
 • Komunikacja w łańcuchu dostaw i istotność poszczególnych ról członków zespołów projektowych (Proxy Product Owner, Safety Owner, Quality Assurance Owner, Cheif Product Owner, Chief Agile Master).
 • Poszczególne odpowiedzialności oraz wymagania kwalifikacji.
 • Procesy wymiany informacji w łańcuchu dostaw, ich interpretacji oraz kwestie adaptacji do pojawiających się zmian.
 • Podstawowe terminy i definicje.

 

Literatura

 • VDA Agile Collaboration

 

Wymagania wstępne

 • Praktyczne doświadczenie z podejściami zwinnymi, w szczególności Scrum lub Scaled Agile Framework (SAFe) – jako Właściciel Produktu, Scrum Master lub inny członek zespołu.
 • Podstawowa znajomość norm motoryzacyjnych, w szczególności Automotive SPICE® i ISO 26262 Pojazdy drogowe – Bezpieczeństwo funkcjonalne.

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa VDA QMC.

 

Efekty kształcenia

 • Poznanie podstaw Agile Collaboration.
 • Umiejętność wyboru struktury projektu i kształtowania jej, aby umożliwić skuteczne zaangażowanie w zwinne współdziałanie z klientami lub dostawcami ponad granicami organizacyjnymi.

 

Powiązane szkolenia

 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA

 

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.