Fundusze Unijne

VDA MLA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części

ID 602

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat

Czas trwania:

1 dzień

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Wdrożenie standardu VDA dotyczącego zapewnienia poziomu dojrzałości nowych części ma na celu osiągnięcie trwałej poprawy jakości dostarczanych części. Dzięki tej metodzie na starcie produkcji osiągany jest proces towarzyszący zapewnieniu dojrzałości produktu: projekty są segmentowane, wcześnie oceniane i korygowane. Ponadto zapewniona jest ujednolicona koncepcja współpracy i komunikacji w złożonych projektach inżynierii wyrobu, obejmujących wielu uczestników łańcucha dostaw. Na szkoleniu zdobędziesz niezbędną wiedzę i kompetencje do wdrożenia standardu w branży motoryzacyjnej i u dostawców.

Koncepcja i metody

Szkolenie to obejmuje prezentacje techniczne i pracę w grupach, aby wesprzeć proces transferowania nabytej wiedzy do własnej praktyki zawodowej. Szczególny nacisk kładzie się na możliwość wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa

Pracownicy działów zapewnienia jakości, managerowie produktu, kierownicy projektów w inżynierii produktu, planiści produktu, osoby pracujące w interdyscyplinarnych zespołach rozwojowych, osoby odpowiedzialne za komponenty, zespoły klientów i kierownicy projektów dostawców, managerowie kluczowych klientów.

Literatura

  • VDA MLA:2022

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza z zakresu pracy projektowej
  • Podstawowa wiedza na temat procesu powstawania wyrobu (PEP) i/lub kwalifikacji komponentów

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

  • Zapoznanie się z metodą poziomu dojrzałości (system oceny, treści, kontroli i raportowania) wymaganą w procesie powstawania produktu (PEP).
  • Zapoznanie się ze znaczeniem sytuacji wyjściowej i historii.
  • Zapoznanie się z metodami i podstawami zapewniania poziomu dojrzałości.
  • Nabycie umiejętności zastosowania kryteriów pomiaru.
  • Zaznajomienie się z typowymi konfliktami interesów i sposobami radzenia sobie z nimi.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA MLA w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

    Chcesz o coś zapytać?