Ochrona sygnalistów – obowiązkowe wdrożenia w przedsiębiorstwie

Ochrona sygnalistów – obowiązkowe wdrożenia w przedsiębiorstwie

ID 3184

Cena: 450 PLN

Czas trwania: 4 godziny

Opis szkolenia

W aktach prawnych pojawiły się zmiany w zakresie kanałów zgłaszania naruszeń prawa, które nakładają nowe zobowiązania na pracodawców. Dowiedz się, jak zmiany w przepisach prawa wpłyną na Twoją firmę. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w przepisach prawa w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. „sygnalistów”. Przekazanie treści i zawarte w nich praktyczne wskazówki pozwolą na zaprojektowanie i wdrożenie zgodnego z prawem systemu przyjmowania zgłoszeń. Szkolenie prowadzone jest w formie online przy jednoczesnym zachowaniu interakcji trenera z uczestnikami. Składowe szkolenia: wykład, casestudies, burza mózgów, praca indywidualna i zespołowa uczestników, sesja pytań i odpowiedzi.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów HR, kadrze zarządzającej, managerom, właścicielom firm.

Program szkolenia

 • Rola etycznych postaw w prowadzeniu biznesu.
 • Nadużycia i nieprawidłowości w przedsiębiorstwie. Rodzaje nadużyć i nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa.
 • Regulacje prawne i standardy dotyczące zarządzania ochroną sygnalisty – przegląd rozwiązań systemowych:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  • Polski projekt ustawy.
 • Charakterystyka sygnalisty, zakres, zasady i warunki ochrony sygnalisty w świetle przepisów prawa oraz rodzaje zakazanych działań odwetowych.
 • Organizacja systemu przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony sygnalisty w przedsiębiorstwie, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających i ocena skuteczności systemu przyjmowania zgłoszeń.
 • Opcjonalnie: Kodeks etyki, Polityka zgodności, Polityka wręczania i przyjmowania prezentów.
 • Procedura weryfikacji kontrahentów biznesowych.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance. Szkolenie prowadzone jest przez radcę prawnego z wieloletnim doświadczeniem, będącym jednocześnie certyfikowanym trenerem biznesu.

Szkolenia powiązane

 • ID 3192 – Zagrożenia w pracy zespołowej – gaslighting, mobbing, przekraczanie granic
 • ID 3118 – Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy
 • ID 3191 – Wypalenie zawodowe

Prowadzący

Ochrona sygnalistów – obowiązkowe wdrożenia w przedsiębiorstwie

Agnieszka Macura

Radca prawny, trener, ACO, specjalistka w zakresie prawa pracy i wdrożeń procesu pracy zdalnej w sektorze prywatnym i publicznym. Kierowniczka działu wdrożeń ochrony sygnalistów w Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki w Bielsku-Białej. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych przy obsłudze klientów z sektora publicznego i prywatnego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych nakierunkowanych na wzrost wiedzy i umiejętności prawnych uczestników. W pracy radcy prawnego jest zwolenniczką wdrażania rozwiązań organizacyjnych zgodnych z prawem i etyką, co przekłada się na rozwój konkurencyjności i transparentności firm. Posiada certyfikaty trenera biznesu, Approved Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWBCO).