Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy

Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy

ID 3118

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Substancje psychoaktywne oddziałują na centralny układ nerwowy, powodując znaczne zmiany: zachowania, nastroju, postrzegania i świadomości. Pracownik będący pod wpływem narkotyków może stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale również dla współpracowników czy majątku firmy. Jak rozpoznać pracownika będącego pod wpływem niedozwolonych środków? Jak reagować? Czy pracodawca może zrobić test na obecność narkotyków u pracownika? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy poznają podczas szkolenia.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, kadry zarządzającej, osób pełniących funkcje i zadania służby bhp oraz wszystkich zainteresowanych.

Zawartość

 • Wprowadzenie do tematyki narkotyków i środków psychoaktywnych w środowisku pracy.
 • Studium przypadku.
 • Wizualizacja wybranych grup narkotyków i środków psychoaktywnych:
  • objawy,
  • rozpoznanie.
 • Zagrożenia związane z narkotykami w środowisku pracy.
 • Nowe zjawiska narkotykowe związane z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej.
 • Aktualny stan prawny dotyczący narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 • Przykłady rozwiązań systemowych związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi w środowisku pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3032 – Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy – warsztaty

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.