Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

ID 3162

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom, jaką rolę odgrywa pracownik w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji. Zależność pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a rozwojem biznesu zostanie omówiona w kontekście komunikacji i odpowiedzialności pracowników poszczególnych szczebli. Uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziem obserwacji zachowań służącym m. in. do oceny niebezpiecznych warunków pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu zarządzającego i kierującego pracownikami, jak również dla samych pracowników w zakładach, gdzie system obserwacji zachowań nie został wdrożony.

Zawartość

  • Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy i jak ją tworzyć.
  • Zakres odpowiedzialności osób kierujących pracownikami i sankcje prawne, w tym karne, za naruszenie przepisów bhp.
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  • Rola komunikacji grupowej i indywidualnej w obszarze bhp.
  • Bezpieczeństwo i biznes.
  • Bezpieczeństwo behawioralne BBS – podstawowe informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści).
  • Zmiana myślenia, budowanie świadomości.
  • Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy.
  • Zachowania pracowników i kadry kierowniczej a zdarzenia wypadkowe.
  • Obserwacje zachowań – sposób na poprawę zachowań pracowników i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Ćwiczenia – ocena niebezpiecznych warunków pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.