Fundusze Unijne

Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

ID 3162

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom, jaką rolę odgrywa pracownik w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji. Zależność pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a rozwojem biznesu zostanie omówiona w kontekście komunikacji i odpowiedzialności pracowników poszczególnych szczebli. Uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziem obserwacji zachowań służącym m. in. do oceny niebezpiecznych warunków pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu zarządzającego i kierującego pracownikami, jak również dla samych pracowników w zakładach, gdzie system obserwacji zachowań nie został wdrożony.

Zawartość

 • Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy i jak ją tworzyć.
 • Zakres odpowiedzialności osób kierujących pracownikami i sankcje prawne, w tym karne, za naruszenie przepisów bhp.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Rola komunikacji grupowej i indywidualnej w obszarze bhp.
 • Bezpieczeństwo i biznes.
 • Bezpieczeństwo behawioralne BBS – podstawowe informacje (zakres, dobre praktyki, zalety, korzyści).
 • Zmiana myślenia, budowanie świadomości.
 • Rola pracowników i kadry kierowniczej w budowaniu świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Zachowania pracowników i kadry kierowniczej a zdarzenia wypadkowe.
 • Obserwacje zachowań – sposób na poprawę zachowań pracowników i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Ćwiczenia – ocena niebezpiecznych warunków pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?