Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

ID 9323

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie służy zdobyciu umiejętności planowania zadań, co pozwala na zwiększenie efektywności osobistej i przyczynia się również do maksymalizacji wydajności pracy. Zarządzanie sobą w czasie to niezwykle cenna umiejętność, a niniejsze szkolenie pozwala także zrozumieć, że czas definiuje nasze sukcesy zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Znajomość technik, związanych z zarządzaniem sobą w czasie oraz ich wykorzystanie, są ściśle związane z efektywnością organizacji. Uczestnicy dowiadują się podczas szkolenia, jak planować z wykorzystaniem nowoczesnych metod, aby optymalizować czas i zarządzać strumieniem dużej ilości zadań.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, team leaderów i managerów dążących do skutecznego planowania i organizacji czasu pracy.

Zawartość

 • Autoanaliza swojego stylu zarządzania czasem.
 • Określanie priorytetów działań.
 • Zasada Pareto – 20% najcenniejszych działań managera.
 • Analiza ABC.
 • Lista zadań/celów do zrealizowania.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Umiejętność planowania – oś czasu jako narzędzie coachingowe.
 • Neurobiologia w zarządzaniu czasem.
 • „Getting things done” – zarządzanie strumieniem dużej ilości zadań.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie.
 • Możliwość wdrożenia skutecznych technik zarządzania czasem.
 • Zrozumienie zasad zarządzania strumieniem dużej ilości zadań.
 • Nabycie umiejętności planowania zadań.
 • Zapoznanie się z licznymi technikami zarządzania sobą w czasie.

Powiązane szkolenia

 • ID 9315 – Efektywny manager – motywowanie i delegowanie
 • ID 9320 – Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.