COVID-19 w Twoim zakładzie pracy – wyzwanie epidemiologiczne i prawne – szkolenie online

COVID-19 w Twoim zakładzie pracy – wyzwanie epidemiologiczne i prawne

ID 3172

Czas trwania: 6 godzin

Szkolenie online

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, osobom odpowiedzialnym za procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego w firmach, pracownikom ds. BHP i pracownikom działów HR.

Zawartość

Szkolenie porusza problematykę prawną oraz epidemiologiczną.

Omawiane aspekty prawne związane będą między innymi z:

  • podstawami prawnymi poddania pracownika kwarantannie,
  • obowiązkiem powiadomienia pracodawcy i skutkami niewywiązania się pracownika z tego obowiązku,
  • możliwościami wykonywania pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwarantannie,
  • kwarantanną a prawem do wynagrodzenia.

Zagadnienia części epidemiologicznej:

  • ocena ryzyka epidemiologicznego z uwzględnieniem szczepień przeciwko COVID-19,
  • ryzyko psychospołeczne – lekceważone skutki epidemii,
  • epidemia jako wyzwanie dla pracodawcy,
  • znaczenie edukacji zdrowotnej w powrocie do „normalności”,
  • szczepienia przeciwko COVID-19 – dowody naukowe, postrzeganie przez społeczeństwo a funkcjonowanie firmy.

Cena zawiera

Materiały prawne i edukacyjne dotyczące COVID-19, takie jak plakaty i ulotki, które można wykorzystać w swojej firmie, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.