Fundusze Unijne

Szkolenie instruktażowe z zasad udzielania pierwszej pomocy dla pracowników służby bhp

ID 3150

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest technikom instruktażowym wykorzystywanym w ramach prowadzenia modułów pierwszej pomocy przez specjalistów ds. bhp. Podczas szkolenia zwracana jest szczególna uwaga na zakres merytoryczny modułu oraz techniki prowadzenia demonstracji i instruktażu uczestnikom szkoleń bhp. Słuchacze dostają informację na temat sposobów prowadzenia modułu pierwszej pomocy oraz newralgicznych punktów, na które powinni zwracać uwagę podczas szkoleń bhp, by były one jak najbardziej efektywne. Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu opartego na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. W trakcie szkolenia, które podzielone jest na część teoretyczną i instruktażową, uczestnicy przygotowywani są do prowadzenia modułu pierwszej pomocy w trakcie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy prowadzą szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach których poruszany jest moduł pierwszej pomocy.

Zawartość

 • Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy.
 • Podstawy prawne.
 • Łańcuch przeżycia – kolejność postępowania na miejscu zdarzenia.
 • Bezpieczeństwo udzielającego pomocy.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych.
 • Postępowanie w przypadku wybranych urazów.
 • Pierwsza pomoc w przypadku stanów zagrożenia życia.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – zasady demonstracji oraz praca z grupą na fantomach.
 • Wybrane elementy autoprezentacji.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Efekty kształcenia

 • Aktualizacja wiedzy z zakresu pierwszej pomocy o najnowsze wytyczne ERC.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia i urazach, podpartej praktycznymi przykładami.
 • Znajomość zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych.
 • Znajomość zasad prowadzenia demonstracji z wykorzystaniem fantomów i innego sprzętu szkoleniowego.
 • Umiejętności przekazywania wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy uczestnikom szkoleń z zakresu bhp.
 • Umiejętności angażowania słuchaczy w ćwiczenia praktyczne.
 • Poznanie i utrwalenie technik autoprezentacji.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?