Fundusze Unijne

VDA 19.2 – Szkolenie na wykwalifikowanego asystenta czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym

ID 974

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

2 dni

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Czystość techniczna w procesach montażu

Aby zagwarantować techniczne funkcje nowoczesnych pojazdów silnikowych, czystość zainstalowanych systemów i obwodów płynów staje się coraz ważniejsza. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że czystość pojedynczych komponentów jest absolutnie konieczna, lecz niewystarczająca do zapewnienia jakości czystości.

Po oczyszczeniu poszczególnych części liczne zmienne wpływające na proces, jak i same procesy mogą być przyczyną ponownego zanieczyszczenia części lub zespołów cząstkami o krytycznym znaczeniu dla funkcji. Identyfikacja i ocena miejsc obniżających jakość czystości, a także wybór skutecznych i opłacalnych działań zapobiegawczych i środków zaradczych stanowi kompleksowe i odpowiedzialne wyzwanie.

W ciągu dwóch dni szkoleniowych uczestnicy nabywają wiedzę, jak na podstawie specyfikacji czystości określać i oceniać podjęte działania w celu zapobiegania ponownemu zanieczyszczeniu wyrobu. Biorąc pod uwagę różne wpływy ze strony środowiska, logistyki, personelu i sprzętu montażowego, a także samych metod pomiaru wpływów na czystość, uczestnicy uczą się jak podchodzić do czystości technicznej w sposób niezależny i systematyczny w celu identyfikowania nieuzasadnionych działań związanych z utrzymaniem czystości i unikania niepotrzebnych inwestycji.

Grupa docelowa

Specjaliści i kierownictwo z branży motoryzacyjnej, którzy są odpowiedzialni za planowanie i optymalizację czystości technicznej, tacy jak planiści produkcji, właściciele procesów, operatorzy logistyczni, inżynierowie ds. projektowania i rozwoju wyrobu, kierownicy jakości lub osoby odpowiedzialne za relacje z klientami i dostawcami.

Zawartość

ZASADY TEORETYCZNE

 • Wprowadzenie do czystości technicznej.
 • Projektowanie obszarów czystości.
 • Koncepcje opakowania i procesy logistyczne.
 • Zasady projektowania urządzeń montażowych i uwzględnienie procesów montażowych.
 • Koncepcje dotyczące odzieży i postępowania personelu.
 • Techniki i procedury pomiaru czynników wpływających na czystość.

 

ĆWICZENIA I STUDIUM PRZYPADKÓW

 • Po każdym wykładzie teoretycznym dostarczane jest przykładowe, połączone tematycznie studium przypadku, aby zachęcić uczestników do rozwijania własnych pomysłów i pogłębiania nowej wiedzy.
 • Celem ćwiczenia jest wyostrzenie analitycznego poglądu, aby zidentyfikować słabości w łańcuchu czystości i uzyskać spójne rozwiązania.
 • Każde studium przypadku jest realizowane przez grupę 3-6 uczestników z indywidualnymi zadaniami. Wyniki są następnie prezentowane w grupach i omawiane razem.

 

ZAKRES

 • Metody i podejście do poprawy czystości technicznej wyrobów.
 • Projektowanie środowiska konstrukcyjnego i aktywności zasobów ludzkich.
 • Personel: wytyczne co do aktywności, jak i środków ochrony osobistej.
 • Logistyka: pakowanie, transport, przechowywanie z punktu widzenia czystości.
 • Wyposażenie związane z czystością techniczną: miejsce pracy i urządzenia, procesy łączenia, strategie montażu, techniki podejścia do wpływów na pomiary czystości.

Literatura

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań dotyczących czystości w procesach montażowych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie z ekspertem problematycznych zagadnień dotyczących środowiska pracy.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?