Fundusze Unijne

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949

Dopuszczenie do egzaminu na Auditora 1. i 2. strony IATF 16949

Aby przystąpić do egzaminu na Auditora IATF 16949 1. i 2. strony należy przesłać wypełnioną aplikację oraz następujące dokumenty:

  1. Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia „Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny” (ID 211).
  2. Potwierdzenie kwalifikacji Auditora wewnętrznego ISO 9001:2015 – certyfikat z dowolnego szkolenia.
  3. Potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej 3 kompletnych wewnętrznych auditów systemowych zgodnych z ISO 9001 w ciągu ostatnich 3 lat (informację o auditach należy wpisać w dokumentach aplikacyjnych).
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwa pracy z poprzednich firm, potwierdzające minimum 2 lata praktycznego doświadczenia w branży motoryzacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy.
  5. Potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
  6. Zdjęcie w formacie jpg.

Dostępne są następujące możliwości potwierdzenia wiedzy z zakresu kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego:

  • uczestnictwo w szkoleniu z kluczowych metod jakości, trwającym min. 2 dni (akceptowane są szkolenia realizowane przez SQD Alliance, a także inne firmy szkoleniowe) oraz dodatkowo ukończenie quizu online.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z quizu online należy podejść do szkolenia „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

Chcesz o coś zapytać?