Fundusze Unijne

APQP4H – Zarządzanie projektem łańcucha dostaw komponentów instalacji wodorowych

ID 9110

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Zarzadzanie projektem łańcucha dostaw komponentów instalacji wodorowych w oparciu o: APQP4H – Analiza ryzyka, planowanie działań, zarządzanie projektem i jakością, wdrożenie komponentów oraz systemów wodorowych.

Grupa docelowa

 • Inżynierowie i kierownicy kierujący projektem wdrożenia komponentu i/lub systemu wodorowego.
 • Pracownicy działu zakupów zaangażowani w kształtowanie portfela dostawców.
 • Reprezentanci inwestorów sprawujący kontrolę techniczną nad wdrażanym projektem.
 • Urzędnicy i pracownicy jednostek państwowych odpowiedzialni za nadzór nad infrastrukturą gazową i wdrożeniem systemów wodorowych.

Zawartość

 • Wprowadzenie do wymagań prawnych dotyczących komponentów stosowanych w technologii wodorowej.
 • Ocena ryzyka technicznego i technologicznego komponentów.
 • Ocena wykonalności projektu.
 • Ocena dostawcy elementów składowych urządzenia wodorowego.
 • Planowanie struktury projektu w celu ustalenia wymaganych poziomów nadzoru.
 • Planowanie działań i zasobów w celu realizacji wymagań postawionych w ramach projektu.
 • Zarządzanie wymaganiami jakościowymi, nadzór i kontrola poprawności dokumentacji wymaganej przez jednostkę certyfikującą w celu zatwierdzenia instalacji wodorowej.
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym.
 • Nadzór nad zmianą technologiczną.

Literatura

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.
 • Dyrektywa 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Otrzymanie licencji na komercyjne używanie narzędzia APQP4H.
 • Znajomość wymagań i planowanie działań przy wdrożeniu projektu wodorowego.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Kopia elektroniczna książki „APQP4H Ocena ryzyka, Planowanie, Jakość, planowanie dla przemysłu komponentów i systemów wodorowych” w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?