Fundusze Unijne

Szkolenie na operatora suwnic, wciągników i wciągarek

ID 3222

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi suwnic, wciągników i wciągarek zgodną z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, zapoznają się z przepisami prawa oraz bezpieczeństwa pracy.

Po zakończonym kursie przystąpią do egzaminu przed komisją UDT.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do firm, których pracownicy potrzebują kwalifikacji jako operator suwnic, wciągników i wciągarek.

Zawartość

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek.
 • Rodzaje urządzeń objęte zakresem uprawnienia.
 • Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa suwnic.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 • Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 • Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zarówno kurs, jak i egzamin odbywa się u klienta.

SQD Alliance zapewnia pełną obsługę i wsparcie związane z formalnościami w zakresie przeprowadzenia egzaminu.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają Państwo zaświadczenie UDT. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Eliminacja zachowań niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego/suwnic/wózków.
 • Zdobycie uprawnień.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?