Fundusze Unijne

Szkolenie na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych

ID 3221

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego zgodną z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, zapoznają się z przepisami prawa oraz bezpieczeństwa pracy. Po zakończonym kursie przystąpią do egzaminu przed komisją UDT.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do firm, których pracownicy potrzebują kwalifikacji jako operator wózków jezdniowych podnośnikowych.

Zawartość

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
 • Rodzaje wózków objęte zakresem uprawnienia.
 • Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 • Pojęcie stateczności urządzenia.
 • Budowa wózka.
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 • Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 • Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zarówno kurs, jak i egzamin odbywa się u klienta.

SQD Alliance zapewnia pełną obsługę i wsparcie związane z formalnościami w zakresie przeprowadzenia egzaminu.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają Państwo zaświadczenie UDT. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Eliminacja zachowań niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego/suwnic/wózków.
 • Zdobycie uprawnień.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?