kobieta w kasku

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego z elementami dydaktyki

ID E1007

Czas trwania: -

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnych do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób, które rozpoczynają pracę lub są przenoszeni na inne stanowisko. Podczas szkolenia przedstawione są metody nauczania osób dorosłych, formy a także wybrane zagadnienia z psychologii, oraz pedagogiki.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących instruktaż stanowiskowy osobie na nowym stanowisku pracy

Zawartość

  • Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  • Formy kształcenia ludzi dorosłych
  • Podstawowe pojęcia z metodyki prowadzenia szkoleń
  • Rodzaje szkoleń
  • Instruktaż ogólny
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Etapy prowadzenia instruktażu stanowiskowego
  • Szkolenia okresowe bhp

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.