Fundusze Unijne

Po ilu latach musimy powtórzyć okresowe szkolenie bhp?

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ale też zorganizowanie szkoleń dla pracowników, przystosowujących do wykonywania zawodu. Jednym z najważniejszych zobowiązań pracodawcy jest konieczność przeprowadzania obowiązkowych szkoleń bhp. Szkolenia te, zgodnie z przepisami prawa, mają określoną ważność. Co ile lat trzeba powtarzać okresowe szkolenie bhp?

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenie bhp?

Okresowe szkolenia bhp są obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp. Częstotliwość odbywania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Po upływie roku od odbycia szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) pracownik powinien przejść szkolenie okresowe. Wyjątek stanowią pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, którzy mają obowiązek przejścia szkolenia okresowego bhp w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Ważność szkolenia zależy od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik:

 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – 5 lat,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 3 lata,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych – 1 rok,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni – 5 lat,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby – 5 lat,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych – 6 lat,
 • pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp – 5 lat.
okresowe szkolenie bhp dla pracowników - jak często powtarzać?
Szkolenia okresowe bhp dla pracowników

Czy istnieją sytuacje, kiedy nie trzeba odbywać szkolenia?

Ze szkolenia okresowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarski i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, może być zwolniona osoba, która:

 • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
 • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w formie online

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotniczym nie mogą odbywać szkolenia okresowego w formie samokształcenia kierowanego (online – tzw. e-learning). Natomiast u reszty grup pracowniczych dopuszcza się tę formę szkolenia.

Czas trwania szkolenia okresowego bhp online jest zależny od samego kursanta i jego zaangażowania w szkolenie. Należy pamiętać, że w celu uzyskania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu należy pozytywnie zdać egzamin sprawdzający.

Zbliża się termin ważności szkolenia bhp u Twoich pracowników? Szukasz odpowiedniego szkolenia dla swojego zespołu? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zorganizować szkolenie, które w ciekawy i angażujący sposób przybliży Twoim pracownikom najważniejsze kwestie związane z bhp.

  Chcesz o coś zapytać?