pracownicy w kasku

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

ID E1002

Czas trwania: -

Opis szkolenia

Osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, są zobowiązani do ukończenia szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Takiemu obowiązkowi szkolenia podlegają również nowo zatrudnione osoby na tego typu stanowiskach, które powinny je odbyć w okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia.

Szkolenie zostaje uruchomione na platformie e-learningowej na okres 30 dni, z możliwością jego bezpłatnego przedłużenia o 2 tygodnie. Po ukończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu końcowego, zostaje wystawione stosowne zaświadczenia, które jest dostępne w wersji elektronicznej na platformie e-learningowej oraz w formie papierowej.

Szkolenie jest prowadzone przez profesjonalne głosy lektorskie, a każdy z modułów jest wzbogacony o filmy, interaktywne elementy, gry oraz quizy, mające na celu aktywizację uczestnika i czynnego brania udziału w szkoleniu.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Zawartość

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem
  • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Wypadki przy pracy
  • Nowoczesne rozwiązania wpływające na poprawę warunków pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Organizacja stanowiska pracy
  • Zagrożenia występujące w procesach pracy
  • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z zasadami bhp

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, obsługę i pomoc techniczną, wydanie zaświadczenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie dostępne jest w języku polskim oraz angielskim.