Fundusze Unijne

Obliczanie śladu węglowego w organizacji

ID 3242

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

5 godzin

Opis szkolenia

Firmy i organizację mają duży wpływ na zmiany klimatu. Żeby właściwie zarządzać tym wpływem oraz go ograniczać niezbędne jest zrozumienie i wyliczenie śladu węglowego. Na ślad węglowy składa się bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością firmy, produktu czy osoby. Raportowanie śladu węglowego jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów, czy umieszczane w raportach CSR i pozafinansowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym jak samodzielnie wyliczać ślad węglowy, jakie można użyć do tego standardy i narzędzia oraz jak go ograniczać

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat LCA i śladu węglowego.

Program

 • Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski
 • Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
 • Koncepcja „śladu środowiskowego”, w tym śladu węglowego (carbon footprint)
 • Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
 • Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego
 • Omówienie trzech zakresów obliczania śladu węglowego
 • Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy
 • Określenie granic i zasięgu obliczania emisji CO2
 • Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie
 • Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji z danej działalności
 • Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego
 • Przykłady obliczania śladu węglowego dla organizacji i jej procesów
  • Zakres 1 – emisje ze spalanie paliw w autach i kotłach grzewczych, z procesów technologicznych i z wycieków z systemów klimatyzacyjnych
  • Zakres 2 – emisje powstałe przy wytworzeniu zużywanej energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu pochodzących ze źródeł zewnętrznych
  • Zakres 3 (skrótowo) – emisje powstałe przy wytworzeniu surowców, użytkowaniu produktów, zagospodarowaniu odpadów oraz przy ich transporcie i dystrybucji
 • Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego
 • Neutralizacja śladu węglowego poprzez tzw. carbon offseting
 • Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Umiejętność wykorzystania praktycznych narzędzi do obliczania śladu węglowego oraz uzyskiwania wiarygodnych wyników.
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń związanych z greenwashingiem, co pozwoli uniknąć wprowadzania w błąd swoich klientów i kontrahentów.

Dodatkowe informacje

Warunkiem organizacji szkolenia jest min. 8 uczestników.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 • Jacek Zatoński
  Ekspert ds. ESG/CSR, śladu węglowego, środowiska i BHP

  - Doświadczony ekspert ds. ESG/CSR i śladu węglowego;
  - Doświadczenie w obliczanie śladu węglowego dla wielu firm;
  - Dobra znajomość wytycznych ESG (GRI, GHG Protocol, CDP, SBTi, ESRS)
  - Znajomość prawa ochrony środowiska i BHP;
  - Wiedza nt. rozwiązań prośrodowiskowych (odpady, emisja, energia, woda itd.);
  - Dobra organizacja, chęć ciągłego rozwoju, kreatywność.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?