Fundusze Unijne

Szkolenie CBAM – graniczny podatek węglowy

ID 3244

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

5-6 godzin

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat CBAM- granicznego podatku węglowego.

Szkolenie prowadzone jest w sposób interaktywny, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób, które są odpowiedzialne za rozliczenia importu towarów, rozliczenia podatkowe, ochronę środowiska oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zawartość

 • Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Co to jest CBAM i na czym polega
 • Czym są zmiany klimatu i na czym polega europejska strategia klimatyczna
 • Ogólne informacje o  systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 • Cel wprowadzenia CBAM
 • Podstawa prawna (rozporządzenie wprowadzające i wykonawcze)
 • Źródła informacji o CBAM
 • Zakres obowiązywania
 • Kategorie produktów – ćwiczenie z ustalania które produkty podlegają pod CBAM
 • Obszary geograficzne
 • Kryterium wartości
 • Podmioty objęte przepisami
 • Organy biorące udział w procesie
 • Kontrole kary i odpowiedzialność
 • Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 • Obowiązki CBAM w okresie przejściowym do 2026 roku
 • Obowiązki CBAM w okresie docelowym od 2026 roku
 • Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów i obowiązków
 • Plan wdrażania we firmie
 • Określenie produktów objętych CBAM
 • Zasady współpracy i zbierania danych od dostawców
 • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
 • Informacje o emisjach
 • Gazy uwzględniane w mechanizmie
 • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
 • Emisje wbudowane w towary i prekursory
 • Emisje bezpośrednie
 • Emisje pośrednie
 • Zasady obliczanie emisji wbudowanych
 • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
 • Ścieżki produkcyjne
 • Granice systemowe
 • Towary proste
 • Towary złożone
 • Emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
 • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
 • Wartości standardowe dostarczone przez Komisję Europejską
 • Przykłady obliczenia emisji dla
  • wyrobów ze stali i żelaza,
  • wyrobów z aluminium
  • klinkieru i cementu
  • nawozów
  • innych wskazanych przez uczestników
 • Uwzględnianie opłaty emisyjnej uiszczanej w państwie trzecim
 • Arkusz zbierania danych od dostawców – jak go wypełniać
 • Portal CBAM i jego funkcje – jak składać sprawozdania
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:

 • Zrozumieć czym jest CBAM, dlaczego jest wdrażany i jak będzie działał
 • Uświadomić sobie obowiązki i odpowiedzialność w zakresie CBAM dla firm importujących towary z poza UE
 • Identyfikować emisje wbudowane oraz będzie wiedział jak je obliczać
 • Wypełnić sprawozdanie kwartalne CBAM
 • Przygotować firmę na wdrożenie CBAM i opracować plan wdrażania

Dodatkowe informacje

Warunkiem organizacji szkolenia jest min. 6 uczestników.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu oraz obiad, przerwy kawowe i komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym w przypadku szkolenia stacjonarnego

 • Jacek Zatoński
  Ekspert ds. ESG/CSR, śladu węglowego, środowiska i BHP

  - Doświadczony ekspert ds. ESG/CSR i śladu węglowego;
  - Doświadczenie w obliczanie śladu węglowego dla wielu firm;
  - Dobra znajomość wytycznych ESG (GRI, GHG Protocol, CDP, SBTi, ESRS)
  - Znajomość prawa ochrony środowiska i BHP;
  - Wiedza nt. rozwiązań prośrodowiskowych (odpady, emisja, energia, woda itd.);
  - Dobra organizacja, chęć ciągłego rozwoju, kreatywność.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?