Fundusze Unijne

Ponowne uruchomienie produkcji – planuj już teraz

Już niedługo planowany jest rozruch linii produkcyjnych w Niemczech i Austrii. Zapewne Francja, Hiszpania i Włochy też nie będą zbyt długo zwlekać. Kiedy ruszy produkcja w zakładach OEM-ów, dostawcy będą zmuszeni do szybkich reakcji i dostaw odpowiednich komponentów w dużych ilościach.

Zadaniu temu sprostają tylko firmy odpowiednio przygotowane. Wielu ekspertów sugeruje, żeby właśnie ten obecny czas wykorzystać na analizy i przygotowanie produkcji. Przed dostawcami będą stały nowe wyzwania i zadania, które kiedyś odgrywały drugorzędne role.

W jaki sposób dostawcy mogą przygotować się do ponownego uruchomienia, jak mogą skorzystać z przestoju i dlaczego firmy muszą natychmiast zaplanować i wdrożyć u siebie temat higieny – to kilka tematów, nad którymi już dziś warto się zatrzymać, zastanowić i je zaplanować. Niektóre należy już teraz zacząć wdrażać, żeby potem, w trakcie rozruchu, nie tracić czasu na przemyślenia i szukanie nowych rozwiązań.

Prognozy i wstępne plany powrotu

Najpóźniej pod koniec kwietnia producenci samochodów chcą ponownie rozpocząć produkcję – przynajmniej takie są prognozy i wstępne plany. Dostawcy w ostatnich tygodniach również mocno ograniczyli produkcję lub ją całkowicie wstrzymali. Ale ten czas przestoju powinien być wykorzystany na prace, które wcześniej czekały na „dobry moment”. BMW na przykład wykorzystuje ten czas na remonty w fabrykach. W Monachium i Dingolfing linie produkcyjne są przezbrajane i zostaną przygotowane do produkcji samochodów elektrycznych i4 i iNext.

Dostawcy duzi, średni i mali powinni również skorzystać z „przymusowych wakacji”, zadbać o remonty, konwersję linii, konserwację maszyn lub rozwój systemów IT czy komunikacji. Można ten czas wykorzystać na przygotowanie kadry, szkolenia, doprowadzenie stanu bezpieczeństwa do możliwie optymalnego, na zastanowienie się nad narzędziami jakościowymi oraz nad wdrożeniem mechanizmów przynoszących korzyści i oszczędności.

Niektóre analizy wskazują na możliwy konieczny szybki wzrost wydajności, bo spodziewany jest znaczny wzrost zapotrzebowania na samochody. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę ludzie będą w przyszłości znowu intensywnej korzystać ze swoich samochodów.

Całkiem możliwe są scenariusze, w których firmy będą zmuszone do produkcji na 3 zmiany przez 5 dni. To wiąże się często z dodatkowymi pozwoleniami, z dodatkowym personelem, z odpowiednią organizacją pracy.

Analiza i planowanie w produkcji

Warto obecny czas właśnie na takie analizy, plany i przygotowania wykorzystać. To, co przeszkadza w podnoszeniu wydajności produkcji, to zakłócanie ciągłej/seryjnej produkcji małymi seriami lub produkcją części próbnych. Dostawcy powinni już teraz ustalać z producentami samochodów ich najbliższe potrzeby oraz starać się ograniczać produkcję części próbnych, a koncertować się na produkcji seryjnej. W razie konieczności nagłego zwiększenia wydajności można np. rozważyć użycie nieużywanych linii, które w wielu zakładach z powodów ekonomicznych stały i czekały na demontaż. Teraz mogą okazać się bardzo przydatne i „do wykorzystania”.

Higiena pracy

W obecnym czasie wszystkim zakładom produkcyjnym przyjdzie się zmierzyć z nowym, bardzo poważnym problemem pod tytułem: higiena. Przy obecnych systemach i organizacji pracy firmy często nie są w stanie wdrożyć wymagań, które zostaną przed nimi postawione. Nikt nie ma złudzeń co do tego, że wszędzie konieczne będzie przenalizowanie organizacji miejsc pracy i samej pracy pod kątem zdrowia i higieny. Instytucje państwowe i prawodawcy pracują już teraz nad stworzeniem nowych zasad organizacji pracy z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych ostatnio, narzucających firmom tworzenie takich miejsc i warunków pracy, które będą zapobiegać pandemii albo przynajmniej odpowiednio chronić produkcję i ludzi przy niej zatrudnionych.

Dostosowanie stanowisk pracy

Jak zadbać o to, aby tysiące pracowników myło ręce co godzinę? Jak zadbać o miejsca pracy oddalone od siebie o 2 metry? Co robić jeśli wymóg 2 m jest niemożliwy do spełnienia? Jak sprawić, żeby hale produkcyjne były odkażane? Jakie warunki higieniczne muszą być spełnione, żeby w razie kolejnej fali tego czy innego wirusa nie trzeba było tygodniami zamykać naszych firm? Jak kształtować świadomość ludzi w naszych firmach? Jak udowodnić w razie kontroli, że pracodawca zadbał o odpowiednie szkolenia dla pracowników, dotyczące higieny, przeciwdziałania szerzeniu się epidemii, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Wielu ekspertów doradza firmom, aby dobrze teraz wykorzystali czas na tego typu przemyślenia i sugeruje wspieranie się odpowiednim know-how zewnętrznym, bo w końcu utrata czy zatrzymanie produkcji jest znacznie droższe niż działania prewencyjne i profilaktyczne.

Wąskie gardło w dostawach

Z koniecznością zwiększenia wydajności całkiem prawdopodobnie przyjdzie pojawienie się wąskiego gardła w dostawach części i surowców. Bardzo ważnym elementem płynnej realizacji dostaw będzie w obecnej sytuacji komunikacja i wspólna organizacja pracy i dostaw ustalona między producentami samochodów a dostawcami. Producenci powinni dostosować swoje programy produkcyjne do możliwości dostawców i podjąć już dziś decyzję, jak radzić sobie z możliwymi wąskimi gardłami.

Często bardzo trudno jest przygotować i wdrożyć współpracę z większą liczbą dostawców danych części w krótkim czasie. Należy więc już dziś przeanalizować łańcuchy dostaw i wprowadzić takie mechanizmy, które pozwolą na maksymalizację efektywności istniejącego łańcucha dostaw lub dostosowanie odpowiednich narzędzi logistyki do reakcji w krótkim czasie, na przykład wykorzystanie transportu lotniczego i kolejowego zamiast morskiego.

To tylko niektóre z wyzwań jakie już dzisiaj stoją przed firmami – tymi mniejszymi, jak i tymi dużymi. Każdego, powyższe kwestie dotkną w mniejszym lub większym stopniu. Dla jednych będzie to oznaczać uruchomienie zupełnie nowych kierunków, dla innych modernizacja istniejących zasobów i dostosowanie ich do aktualnych warunków. Z całą pewnością jednak liczy się czas i sprawne działania, które pozwolą szybko, ale przede wszystkim bezpiecznie wrócić do produkcji.

    Chcesz o coś zapytać?