zgrany zespół

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 27001

ID 3166

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Norma ISO 27001 to międzynarodowa norma opracowana dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście organizacji. Obejmuje również wymagania dotyczące oceny i postępowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa informacji dostosowane do potrzeb organizacji.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z zarządzaniem poufnymi informacjami firmy oraz zabezpieczaniem danych.

Zawartość

 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Interpretacja wymagań normy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.
 • Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji pod kątem praktycznym.
 • Warsztaty.

Literatura

 • ISO 27001

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Właściwa interpretacja wymagań normy ISO 27001 w odniesieniu do własnej organizacji
 • Zrozumienie zasad zabezpieczania informacji i systemowej redukcji popełnianych błędów.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek dotyczących wdrażania wymagań, zagrożeń spójności danych przedsiębiorstwa, lepszej ochrony danych.

Powiązane szkolenia

 • ID 9416 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • ID 3001 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001
 • ID 3003 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001
 • ID 3005 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001
 • ID 3163 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2012
 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018
 • ID 3165 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 22301

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.