Fundusze Unijne

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

ID 9416

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 27001.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 27001.

Zawartość

 • Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 • Wytyczne dotyczące auditowania wg normy ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu,
  • działania poauditowe.
 • Niezgodności:
  • formułowanie,
  • dokumentowanie,
  • klasyfikacja.
 • Warsztaty i ćwiczenia w zakresie tworzenia listy pytań auditowych, właściwego kwalifikowania spostrzeżeń wg kryteriów auditu.

Literatura

 • ISO 27001
 • ISO 19011

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu wymagań normy ISO 27001 lub udział w szkoleniu „Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 27001” (ID 3166).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze stworzeniem listy pytań auditowych.
 • Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego i umiejętność jego przeprowadzania.
 • Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
 • Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.
 • Możliwość samodzielnego analizowania organizacji pod kątem wymagań normy ISO 27001.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?