Fundusze Unijne

Auditor procesu VDA 6.3. Usługi – kurs kwalifikacyjny

ID 316

Czas trwania: 3 dni

Opis szkolenia

Odnoszący się do podejścia procesowego i wymagań klienta trzydniowy kurs zawiera podstawowe informacje, niezbędne w celu uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu VDA 6.3 dla usług. Obejmuje on ogólne wymagania, metody, zasady, analizę ryzyka i system oceny. Podczas szkolenia wskazane są możliwości wykorzystania auditu procesu w celu identyfikacji zagrożeń dla świadczonych usług.

Grupa docelowa

Personel, którego zadaniem jest przeprowadzenie auditów procesu u dostawców usług.

Zawartość

 • Powiązania z innymi wymaganiami ISO 9001 i VDA 6.2, a także IATF 16949 itp.
 • Przegląd rozdziałów VDA 6.3.
 • Wprowadzenie do podejścia procesowego i do analizy ryzyka według modelu żółwia.
 • Proces auditu od programu auditu do zakończenia auditu.
 • Planowanie i przeprowadzanie auditu procesu.
 • System oceny auditu procesu.
 • Komunikacja, etyka i kodeks postępowania dla auditorów procesów.
 • Element procesu D2 – zarządzanie projektem.
 • Element procesu D3 – planowanie rozwoju usług.
 • Element procesu D4 – realizacja rozwoju usług.
 • Element procesu D5 – zarządzanie dostawcami.
 • Element procesu D6 – świadczenie usług.
 • Element procesu D7 – zadowolenie klienta / obsługa klienta.
 • Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu.

Literatura

 • VDA 6.3

Wymagania wstępne

 • Ugruntowana wiedza dotycząca zarządzania jakością.
 • Doświadczenie w przemyśle (preferowane w organizacjach świadczących usługi dla motoryzacji).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Poznanie zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3 dotyczących auditowania procesu usług.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania mechanizmów auditowych zgodnie z VDA 6.3.
 • Zrozumienie zasad przygotowania, przeprowadzania auditu, przygotowywania wniosków i jego zakończenia.
 • Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi ocenianie i raportowanie auditów.

Powiązane szkolenia

ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny
ID 353 – Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin
ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu
ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA 6.3 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

Chcesz o coś zapytać?