Fundusze Unijne

VDA 6.3:2023 – Auditor procesu – kurs kwalifikacyjny

ID 381

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

4 dni

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

To szkolenie zapewnia uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej przeprowadzania auditów procesu zgodnie z VDA 6.3, z uwzględnieniem podejścia procesowego i wymagań klienta w celu kompleksowego zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Koncepcja i metody

Szkolenie to obejmuje prezentacje techniczne, ćwiczenia praktyczne i studia przypadków, aby wesprzeć proces transferowania nabytej wiedzy do własnej praktyki zawodowej. Szczególny nacisk kładzie się na możliwości wymiany doświadczeń.
Materiał uzupełniający stanowi podręcznik VDA 6.3. Na potrzeby bieżącej edycji auditu procesu VDA 6.3 opracowano nowe narzędzie oceny i dokumentacji w postaci aplikacji internetowej. Użytkownicy mogą zakupić to narzędzie (VDA 6.3 Analysis tool) ze sklepu internetowego VDA QMC: www.webshop.vda.de/qmc.
UWAGA: Uczestnicy proszeni są o przyniesienie laptopa na szkolenie stacjonarne.

Grupa docelowa

Personel zajmujący się zarządzaniem jakością, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie) oraz auditorzy zewnętrzni (oddelegowani jako usługodawcy)

Literatura

 • VDA 6.3:2023

Wymagania wstępne

Docelowa kwalifikacja – auditor procesów wewnętrznych:

 • Znajomość ISO 19011.
 • Dobra znajomość narzędzi i metod jakości.
 • Znajomość odpowiednich wymagań klienta.
 • Znajomość odpowiednich wymagań systemu zarządzania (np. IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1).
 • Wiedza specyficzna dla wyrobu i procesu, dotycząca technologii, która ma być auditowana.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarach związanych z jakością.

Docelowa kwalifikacja – auditor dostawcy lub certyfikowany auditor procesu:

 • Doskonała znajomość narzędzi i metod jakości (np. SPC, VDA 5/MSA, FMEA, VDA MLA/APQP, VDA 2/PPAP, Metoda 8D).
 • W razie potrzeby wiedza dotycząca procesów i metod związaych z rozwojem oprogramowania.
 • Kwalifikacje auditora (zarządzanie rozmowami, zarządzanie konfliktami, procedura auditu).
 • Znajomość odpowiednich wymagań klienta.
 • Znajomość odpowiednich wymagań systemu zarządzania (np. IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1).
 • Wiedza specyficzna dla produktu i procesu, dotycząca technologii, która ma być auditowana.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarach związanych z jakością.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

W celu uzyskania uprawnień auditora procesu VDA 6.3 oraz wpisu do bazy danych certyfikowanych auditorów VDA QMC, należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu ustnego na certyfikowanego auditora procesu VDA 6.3 (ID 382).

Efekty kształcenia

 • Poznanie ogólnych wymagań i podstawowych zasad VDA 6.3.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej tego, jak używać i przeprowadzać analizę ryzyka w sposób technicznie poprawny.
 • Umiejętność zastosowania kwestionariusza w praktyce z wykorzystaniem elementów procesu (P1-P7).
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej identyfikacji istotnych ryzyk za pomocą auditu procesu, wskazania potencjałów i zapewnienia rzetelnej oceny.
 • Zdobycie umiejętności wyjaśniania i uzyskiwania porównywalnych wyników na podstawie systemu ocen.
 • Umiejętność przeprowadzania auditów procesów zarówno wewnętrznie, jak i u swoich dostawców niezależnie i w sposób technicznie poprawny.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym
wyposażeniem multimedialnym.

 • Podręcznik VDA 6.3 oraz Ściąga dla auditorów procesu VDA 6.3 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?