Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy

Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy

ID 3032

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa. Mając świadomość kultury bezpieczeństwa pracownicy angażują się w budowanie bezpiecznego miejsca pracy, gdyż jest dla nich zrozumiałe, że przekłada się to na sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz ich własne zdrowie i życie. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród kadry zarządzającej i pracowników oraz zmiana ich postawy (myślenia), która przyczyni się do budowania kultury bezpieczeństwa w firmie. Udział w warsztatach pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • gdzie tkwi “klucz” do budowania świadomości bezpieczeństwa w organizacji,
 • na czym polega sztuka budowania autorytetu,
 • jak osiągnąć spełnienie wymagań stawianych przez prawo i pracodawcę, jednocześnie utrzymując dobre relacje z pracownikami.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i kierującej pracownikami, specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkich zainteresowanych.

Zawartość

 • „Piramida ról w organizacji” – jaką rolę pełni pracodawca, kadra zarządzająca, pracownicy, a służba bhp.
 • Obowiązki wynikające z pełnionej funkcji w organizacji.
 • Odpowiedzialność służby bhp.
 • Co to jest świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy – dobre praktyki.
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wpływ pracownika służby bhp na rozwój świadomości i budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.
 • Zaangażowanie własnego czasu w działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa.
 • „Perspektywa” – punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Jak znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.
 • Skuteczna komunikacja jako fundament współpracy w obszarze bhp.
 • Identyfikacja niebezpiecznych zachowań.
 • Zdarzenia wypadkowe – poprawa zachowań pracowników. Przykłady, jak robią to inni.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3085 – Autorytet specjalisty ds. bhp – jego rola w organizacji
 • ID 3161 – Obserwacja zachowań – rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie
 • ID 3162 – Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.